Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

VisitOslo AS

Forretningsadresse: Grev Wedels plass 4
0151 Oslo
Tlf. 23106200
Fax 23106201
Hjemmeside http://www.visitoslo.com
Epost oslo@oslopro.no
Etablert 05-12-1991
Om selskapet:
Mål VisitOSLO skal: • Bidra til å øke tilstrømningen til Osloregionen og derigjennom gi mulighet for økt omsetningen hos våre aksjonærer og samarbeids- partnere. • Forestå en profesjonell informasjons- og vertskapsfunksjon gjennom samarbeid med Oslo kommune og andre. • Arbeide for å synliggjøre reiselivsnæringens betydning og derigjennom motivere offentlige myndigheter til å satse på næringen. • Tilstrebe kvalitet og etisk bevissthet i alt man er engasjert i.


Daglig leder : Christian Lunde
Styreleder : Gjøran Sæther
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Oslo 0,52 % 1 10 000 10 000 0
Akjsebeholdning:193 Pålydende:10 000 Aksjekapital:1 930 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter
95886
94142
95833
91029
82412
71479
Driftsresultat
-2189
-2130
-47
564
-302
-910
Resultat etter skatt
-2759
-1640
26
513
-43
-328
Balanseregnskap
Sum egenkapital
6230
9069
10689
10702
10199
10292
Sum egenkapital og gjeld
27594
26146
28352
27059
27835
26901
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
31
32
32
38
29
30
2013
2012
2011
2010
2009
Resultatregnskap
Driftsinntekter
74934
74934
73982
70903
66769
Driftsresultat
606
342
-91
1602
2074
Resultat etter skatt
802
674
288
1453
1736
Balanseregnskap
Sum egenkapital
10640
9868
9214
8886
7424
Sum egenkapital og gjeld
28018
25599
25316
26403
22239
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
29
36
36
33
33


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel 22,6% 34,7% 37,7% 39,6%
Egenkapitalrentabilitet -44,3% -18,1% 0,2% 4,8%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år -14,3%


Se leverte dokumenter