Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Inven2 AS

Forretningsadresse: Gaustadalleen 21
0349 Oslo
Postadresse: Postboks 1061
0316 Oslo
Tlf. 22 84 00 80
Fax


Daglig leder: Ole Kristian Hjelstuen

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Åse Aulie Michelet Styreleder
Per Morten Sandset Styremedlem
Ragnhild Lothe Styremedlem
Hilde Nebb StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Oslo 50 % 5 000 500 000 20 100 000 19 600 000
Oslo universitetssykehus HF 50 % 5 000 500 000 20 100 000 19 600 000
Akjsebeholdning: 10 000 Pålydende: 100 Aksjekapital: 1 000 000


Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Resultatregnskap
Driftsinntekter
92656
163962
182270
177448
105375
115924
Driftsresultat
-708
-11284
746
7723
-381
1219
Resultat etter skatt
-3766
4120
10472
7532
9107
13042
Balanseregnskap
Sum egenkapital
66768
70535
66414
55942
48410
36600
Sum egenkapital og gjeld
232912
409589
379715
364487
302053
289964
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
36
36
34
28
27
29
2012
2011
2010
Resultatregnskap
Driftsinntekter
42130
45654
0
Driftsresultat
-7627
-2454
-1198
Resultat etter skatt
-7484
-2203
-1042
Balanseregnskap
Sum egenkapital
29271
36755
38958
Sum egenkapital og gjeld
58336
65216
47777
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
27
28
1


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel 28,7% 17,2% 17,5% 15,3%
Egenkapitalrentabilitet -5,6% 5,8% 15,8% 13,5%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 7,4%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Revisorberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Styrets årsberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
04-06-2019 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert
14-05-2019 Generalforsamling Levert Levert
30-05-2018 Generalforsamling Levert Levert
12-06-2017 Generalforsamling Levert Levert
30-05-2016 Generalforsamling Levert Levert
19-05-2015 Generalforsamling Levert Levert
15-05-2014 Generalforsamling Levert Levert
15-05-2013 Generalforsamling Levert Levert
04-06-2012 Generalforsamling Levert Levert
15-06-2011 Generalforsamling Levert Levert
21-06-2010 Generalforsamling Levert Levert