Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Inven2 AS

Forretningsadresse: Gaustadalleen 21
0349 Oslo
Postadresse: Postboks 1061
0316 Oslo
Tlf. 22 84 00 80
Fax


Daglig leder : Ole Kristian Hjelstuen
Styreleder : Åse Aulie Michelet
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Oslo 50 % 5 000 500 000 20 100 000 19 600 000
Oslo universitetssykehus HF 50 % 5 000 500 000 20 100 000 19 600 000
Akjsebeholdning:10 000 Pålydende:100 Aksjekapital:1 000 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter
103671
92656
163962
182270
177448
105375
Driftsresultat
14672
-708
-11284
746
7723
-381
Resultat etter skatt
20835
-3766
4120
10472
7532
9107
Balanseregnskap
Sum egenkapital
87603
66768
70535
66414
55942
48410
Sum egenkapital og gjeld
227917
232912
409589
379715
364487
302053
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
32
36
36
34
28
27
2013
2012
2011
2010
Resultatregnskap
Driftsinntekter
115924
42130
45654
0
Driftsresultat
1219
-7627
-2454
-1198
Resultat etter skatt
13042
-7484
-2203
-1042
Balanseregnskap
Sum egenkapital
36600
29271
36755
38958
Sum egenkapital og gjeld
289964
58336
65216
47777
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
29
27
28
1


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel 38,4% 28,7% 17,2% 17,5%
Egenkapitalrentabilitet 23,8% -5,6% 5,8% 15,8%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 9,9%


Se leverte dokumenter