Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

LEAN AKADEMIET AS

Forretningsadresse: Strandgata 59, Ørsta Næringskontor
6150 ØRSTA
Postadresse: Postboks 162
6151 ØRSTA
Tlf. 70068085
Fax 70068086
Epost martin.foldal@sknh.no
Etablert 04-01-2010
Om selskapet:
Mål Selskapet formål er å legge til rette for oppretting av eit studietilbod innan LEAN Management for offentleg og privat verksemd, medrekna deltaking i andre verksemder, kjøp og sal av aksjar, eller på annan måte gjere seg interessert i andre føretak.


Styremedlemmer

Navn Funksjon
Jon Erik Engeset Styreleder
Jørgen Amdam Styremedlem
Wenche Solheim StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Saferoad AS 19,58 % 47 47 000 50 000 3 000
Ørsta kommune 19,58 % 47 47 000 50 000 3 000
Volda kommune 1996- 20,83 % 50 50 000 50 000 0
SVØ Invest AS 4,17 % 10 10 000 11 000 1 000
Akjsebeholdning: 240 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 240 000


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2011
2010
Revisorberetning (PDF)
2010
Styrets årsberetning (PDF)
2011
2010


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
08-06-2012 Generalforsamling Ikke levert Levert
21-11-2011 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
30-06-2011 Generalforsamling Levert Levert
23-05-2011 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
11-03-2011 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
22-03-2010 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert