Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Unifond AS

Forretningsadresse: Musèplass 1
5007 Bergen
Postadresse: Postboks 7800
5020 Bergen
Tlf.
Fax
Etablert 09-02-2010
Om selskapet:
Mål Selskapets formål er å bistå, koordinere og administrere stiftelser, legater, fond mv som etter sine vedtekter skal forvaltes av Universitet i Bergen når det er inngått særskilt avtale om dette.


Daglig leder: Kirsti Robertsen Aarøen

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Tore Tungodden Styremedlem
Elisabeth Lysebo StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Bergen 100 % 10 000 100 000 200 000 100 000
Akjsebeholdning: 10 000 Pålydende: 10 Aksjekapital: 100 000


Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter
450
495
380
450
353
498
Driftsresultat
-1
-1
-1
-1
-2
-3
Resultat etter skatt
0
0
0
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
187
187
187
187
187
187
Sum egenkapital og gjeld
572
684
636
721
689
745
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
1
1
1
1
1
2013
2012
2011
2010
Resultatregnskap
Driftsinntekter
351
266
548
356
Driftsresultat
-3
-4
21
-28
Resultat etter skatt
0
0
19
-19
Balanseregnskap
Sum egenkapital
187
187
187
168
Sum egenkapital og gjeld
505
413
422
493
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
0
0
0


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel 32,7% 27,3% 29,4% 25,9% 27,1%
Egenkapitalrentabilitet 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 5 år 0,0%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Revisorberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Styrets årsberetning (PDF)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
25-05-2020 Generalforsamling Levert Levert
30-04-2019 Generalforsamling Levert Levert
31-05-2018 Generalforsamling Levert Levert
11-05-2017 Generalforsamling Levert Levert
25-05-2016 Generalforsamling Levert Levert
28-04-2015 Generalforsamling Levert Levert
19-06-2014 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
22-04-2014 Generalforsamling Levert Levert
14-06-2013 Generalforsamling Levert Levert
25-05-2012 Generalforsamling Levert Levert
27-05-2011 Generalforsamling Levert Levert