Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Nordlandsforskning AS

Forretningsadresse: Universitetsallèen 11
8026 BODØ
Postadresse: Postboks 1490
8049 BODØ
Tlf. 75517600
Fax 75517234
Hjemmeside http://www.nordlandsforskning.no
Epost nf@nforsk.no
Om selskapet:
Mål Nordlandsforskning AS er et ideelt aksjeselskap med formål å drive forskning, formidling, utvikling og nyskapning i aktivt samarbeid med private og offentlige virksomheter og andre forskings- og utdanningsmiljøer. Selskapet har ikke erverv som formål. Nordlandsforskning AS er en randsoneinstitusjon for Universitetet i Nordland (UiN). Nordlandsforskning AS skal drive forsknings- og utviklingsarbeid på områder som selskapet alene, sammen med UiN eller andre samarbeidspartnere, har kompetanse på. Selskapet står fritt til å ta opp også andre strategiske virksomhetsområder i samsvar med sitt generelle formål.


Daglig leder: Iselin Marstrander

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Hulda Gunnlaugsdottir Styreleder
Mariann Monsen Styremedlem
Jack Arild Ødegård Styremedlem
Torild Skogsholm Styremedlem
Reid Hole Styremedlem
Trond Bliksvær Styremedlem
Aase Kristine Lundberg Styremedlem
Esben Olesen Varamedlem
Svenn Are Jenssen Varamedlem
Terje Andreas Mathisen VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Nord universitet 51 % 1 530 1 530 000 2 000 000 470 000
STiftelsen Nordlandsforskning 49 % 1 470 1 470 000 1 470 000 0
Akjsebeholdning: 3 000 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 3 000 000


Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter
42484
39175
42119
43188
40846
41014
Driftsresultat
404
-4170
-973
-12
2127
1272
Resultat etter skatt
1441
-4366
-715
51
2275
1556
Balanseregnskap
Sum egenkapital
9186
7746
12111
12827
12775
10500
Sum egenkapital og gjeld
25872
23159
30708
30300
26985
24906
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
35
37
34
39
39
37
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
-
-
Statlige tilskudd
5020
5036
4749
4811
4667
4596
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
-
-
-
2013
2012
2011
2010
2009
Resultatregnskap
Driftsinntekter
39500
37996
36233
35177
0
Driftsresultat
1291
-300
-175
-1900
-3
Resultat etter skatt
1415
-56
103
-1657
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
8944
7528
7584
7481
100
Sum egenkapital og gjeld
22700
22016
23964
22804
112
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
44
44
41
38
0
Årlige statstilskudd
-
-
-
0
0
Statlige tilskudd
3753
4420
4228
4201
0
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
0
0


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel 35,5% 33,4% 39,4% 42,3% 47,3%
Egenkapitalrentabilitet 15,7% -56,4% -5,9% 0,4% 17,8%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 5 år -5,7%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Revisorberetning (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Styrets årsberetning (PDF)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
30-04-2020 Generalforsamling Levert Levert
10-04-2019 Generalforsamling Levert Levert
17-04-2018 Generalforsamling Levert Levert
27-04-2017 Generalforsamling Levert Levert
12-04-2016 Generalforsamling Levert Levert
22-04-2015 Generalforsamling Levert Levert
24-04-2014 Generalforsamling Levert Levert
16-09-2013 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
15-04-2013 Generalforsamling Levert Levert
24-04-2012 Generalforsamling Levert Levert
29-03-2011 Generalforsamling Levert Levert
16-09-2010 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
30-04-2010 Generalforsamling Levert Levert
25-01-2010 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert