Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

CIENS AS

Forretningsadresse: Gaustadalléen 21
0349 OSLO OSLO
Tlf. 22 57 38 00
Fax


Daglig leder: Kjell Arne Hagen

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Kristin Halvorsen Styreleder
Kristin Bakken Styremedlem
Kristin Vinje Styremedlem
Lars-Anders Breivik Styremedlem
Kari Nygaard Styremedlem
Greta Bentzen Styremedlem
Kristin Thorsrud Teien Styremedlem
Gunnar Lindberg Styremedlem
Hilde Lorentzen Styremedlem
Frode Longva Varamedlem
Hilde Fagerli Varamedlem
Annika Haugen Varamedlem
Ole-Anders Braathen Varamedlem
Tor Atle Mo Varamedlem
Tor-Petter Johnsen Varamedlem
Geir Heierstad Varamedlem
Kjell Werner Johansen Varamedlem
Vebjørn Bakken VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Oslo 11,11 % 15 15 000 15 000 0
Transportøkonomisk institutt 11,11 % 15 15 000 15 000 0
Meteorologisk institutt 11,11 % 15 15 000 15 000 0
Norsk institutt for vannforskning 11,11 % 15 15 000 15 000 0
Norsk institutt for naturforskning (NINA) 11,11 % 15 15 000 15 000 0
Norsk institutt for luftforskning 11,11 % 15 15 000 15 000 0
Senter for klimaforskning 11,11 % 15 15 000 15 000 0
NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning - hovedkontor 11,11 % 15 15 000 15 000 0
OsloMet – storbyuniversitetet 11,11 % 15 15 000 15 000 0
Akjsebeholdning: 135 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 135 000


Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Resultatregnskap
Driftsinntekter
6585
8067
7204
7050
5585
7085
Driftsresultat
304
337
200
223
-6
-36
Resultat etter skatt
312
345
212
226
-3
-34
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1264
952
606
350
125
128
Sum egenkapital og gjeld
2436
2684
2944
567
912
128
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
0
0
0
0
0
2012
2011
2010
2009
Resultatregnskap
Driftsinntekter
9616
1458
924
72
Driftsresultat
-75
110
-20
0
Resultat etter skatt
-68
116
-10
4
Balanseregnskap
Sum egenkapital
161
229
114
124
Sum egenkapital og gjeld
3654
718
798
524
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
0
0
0


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel 51,9% 35,5% 20,6% 61,7%
Egenkapitalrentabilitet 24,7% 36,2% 35,0% 64,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 40,1%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Revisorberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Styrets årsberetning (PDF)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
08-03-2019 Generalforsamling Levert Levert
10-10-2018 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
19-06-2018 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
28-02-2018 Generalforsamling Levert Levert
07-06-2017 Generalforsamling Levert Levert
17-11-2016 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
04-03-2016 Generalforsamling Levert Levert
10-03-2015 Generalforsamling Levert Levert
26-03-2014 Generalforsamling Levert Levert
03-04-2013 Generalforsamling Levert Levert
11-05-2012 Generalforsamling Levert Levert
09-05-2011 Generalforsamling Levert Levert
14-06-2010 Generalforsamling Levert Levert