Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

CIENS AS

Forretningsadresse: Gaustadalléen 21
0349 OSLO OSLO
Tlf. 22 57 38 00
Fax


Daglig leder : Kjell Arne Hagen
Styreleder : Ole-Anders Braathen
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Oslo 11,11 % 15 15 000 15 000 0
Transportøkonomisk institutt 11,11 % 15 15 000 15 000 0
Meteorologisk institutt 11,11 % 15 15 000 15 000 0
Norsk institutt for vannforskning 11,11 % 15 15 000 15 000 0
Norsk institutt for naturforskning (NINA) 11,11 % 15 15 000 15 000 0
Norsk institutt for luftforskning 11,11 % 15 15 000 15 000 0
Senter for klimaforskning 11,11 % 15 15 000 15 000 0
NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning - hovedkontor 11,11 % 15 15 000 15 000 0
OsloMet – storbyuniversitetet 11,11 % 15 15 000 15 000 0
Akjsebeholdning:135 Pålydende:1 000 Aksjekapital:135 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter
6484
6585
8067
7204
7050
5585
Driftsresultat
-615
304
337
200
223
-6
Resultat etter skatt
-601
312
345
212
226
-3
Balanseregnskap
Sum egenkapital
664
1264
952
606
350
125
Sum egenkapital og gjeld
1472
2436
2684
2944
567
912
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
0
0
0
0
0
2013
2012
2011
2010
2009
Resultatregnskap
Driftsinntekter
7085
9616
1458
924
72
Driftsresultat
-36
-75
110
-20
0
Resultat etter skatt
-34
-68
116
-10
4
Balanseregnskap
Sum egenkapital
128
161
229
114
124
Sum egenkapital og gjeld
128
3654
718
798
524
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
0
0
0
0


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel 45,1% 51,9% 35,5% 20,6%
Egenkapitalrentabilitet -90,5% 24,7% 36,2% 35,0%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 1,3%


Se leverte dokumenter