Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Kunnskapsparken Vesterålen AS

Forretningsadresse: Strandgata 1
8401 Sortland
Postadresse: Postboks 389
8401 Sortland
Tlf. 76200040
Fax 76200001
Etablert 06-12-2008
Om selskapet:
Mål Formålet til Kunnskapsparken Vesterålen AS er å bidra til regional utvikling gjennom å: - initiere, utvikle og gjennomføre FoU-prosjekter i samarbeid med næringsliv, offentlig sektor, samt ulike kunnskaps- og forskningsmiljøer i og utenfor regionen - bidra til å øke regionens samlede tilgang på tilbud innenfor kompetanse, utdanning og opplæring - initiere og gjennomføre regionale utviklingsprosjekter i samarbeid med næringslivet og kommunene i regionen


Styremedlemmer

Navn Funksjon
Kåre Bjørn Kongsnes Styreleder
Erlend Bullvåg Styremedlem
Inger Ann Hanssen Styremedlem
Wenche Cumming Styremedlem
Arne O. Holm VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Kunnskapsparken Bodø AS 8,7 % 100 100 000 100 000 0
Ellingsen Invest AS 4,35 % 50 50 000 50 000 0
Nordlandsbanken ASA 4,35 % 50 50 000 50 000 0
Hermetikken Sortland AS 4,35 % 50 50 000 50 000 0
Sortland kommune 69,57 % 800 800 000 800 000 0
Akjsebeholdning: 1 150 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 1 150 000


Ansatte, drift o.l.
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Resultatregnskap
Driftsinntekter
140
957
1447
1437
2479
2079
Driftsresultat
-770
-153
140
-115
36
29
Resultat etter skatt
-772
-160
143
-107
41
29
Balanseregnskap
Sum egenkapital
357
1129
1281
1152
1259
1218
Sum egenkapital og gjeld
606
1264
1764
1737
2032
2129
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
2
0
0
1
1
2009
Resultatregnskap
Driftsinntekter
467
Driftsresultat
47
Resultat etter skatt
36
Balanseregnskap
Sum egenkapital
539
Sum egenkapital og gjeld
732
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1


Regnskapsnøkkeltall
2015
Egenkapitalandel 58,9%
Egenkapitalrentabilitet -216,2%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år -216,2%


Leverte dokumenter
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Revisorberetning (PDF)
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Styrets årsberetning (PDF)
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
16-02-2017 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
22-06-2016 Generalforsamling Levert Ikke levert
30-06-2015 Generalforsamling Levert Ikke levert
16-06-2014 Generalforsamling Levert Levert
28-06-2013 Generalforsamling Levert Levert
12-10-2012 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
15-06-2012 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
04-05-2012 Generalforsamling Levert Levert
19-12-2011 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
07-04-2011 Generalforsamling Levert Levert
21-12-2010 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
04-03-2010 Generalforsamling Levert Levert
15-10-2009 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert