Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Kunnskapsparken Vesterålen AS

Forretningsadresse: Strandgata 1
8401 Sortland
Postadresse: Postboks 389
8401 Sortland
Tlf. 76200040
Fax 76200001
Etablert 06-12-2008
Om selskapet:
Mål Formålet til Kunnskapsparken Vesterålen AS er å bidra til regional utvikling gjennom å: - initiere, utvikle og gjennomføre FoU-prosjekter i samarbeid med næringsliv, offentlig sektor, samt ulike kunnskaps- og forskningsmiljøer i og utenfor regionen - bidra til å øke regionens samlede tilgang på tilbud innenfor kompetanse, utdanning og opplæring - initiere og gjennomføre regionale utviklingsprosjekter i samarbeid med næringslivet og kommunene i regionen


(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Kunnskapsparken Bodø AS 8,7 % 100 100 000 100 000 0
Ellingsen Invest AS 4,35 % 50 50 000 50 000 0
Nordlandsbanken ASA 4,35 % 50 50 000 50 000 0
Hermetikken Sortland AS 4,35 % 50 50 000 50 000 0
Sortland kommune 69,57 % 800 800 000 800 000 0
Akjsebeholdning:1 150 Pålydende:1 000 Aksjekapital:1 150 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Resultatregnskap
Driftsinntekter
140
957
1447
1437
2479
2079
Driftsresultat
-770
-153
140
-115
36
29
Resultat etter skatt
-772
-160
143
-107
41
29
Balanseregnskap
Sum egenkapital
357
1129
1281
1152
1259
1218
Sum egenkapital og gjeld
606
1264
1764
1737
2032
2129
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
2
0
0
1
1
2009
Resultatregnskap
Driftsinntekter
467
Driftsresultat
47
Resultat etter skatt
36
Balanseregnskap
Sum egenkapital
539
Sum egenkapital og gjeld
732
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1


Regnskapsnøkkeltall
2015
Egenkapitalandel 58,9%
Egenkapitalrentabilitet -216,2%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år -216,2%


Se leverte dokumenter