Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

SINTEF Narvik AS

Forretningsadresse: Lodve Langesgate 2
8514 Narvik
Postadresse: Postboks 250
8504 NARVIK
Tlf. 76 96 53 50
Fax 76 96 53 51
Hjemmeside http://www.tek.norut.no/
Epost info@tek.norut.no
Om selskapet:
Mål Selskapet skal på oppdragsbasis drive teknologisk forskning og utviklingsarbeid på utvalgte områder, til fremme av næringsutvikling og effektivisering og utviklings- arbeid på utvalgte områder, til fremme av næringsutvikling og effektivisering og utvikling av offentlig sektor. Selskapet skal gjennom strategiske tiltak ellers utvikle sin kompetanse for slik oppdragsforskning.


Daglig leder: Terje Nordvåg

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Gerd Janne Kristoffersen Styreleder
Berit Lanke Styremedlem
Eirik Frantzen Styremedlem
Raymond Kristiansen Styremedlem
Kris Rokkan Iversen Styremedlem
Hans Olav Karde StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 33,36 % 17 613 1 761 300 3 172 000 0
SINTEF 66,64 % 35 187 3 518 700 0 0
Akjsebeholdning: 52 800 Pålydende: 100 Aksjekapital: 5 280 000


Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2015
2012
2011
2010
Resultatregnskap
Driftsinntekter
22130
25859
22125
27021
28216
20339
Driftsresultat
62
65
-27
45
1096
410
Resultat etter skatt
27
48
132
114
895
488
Balanseregnskap
Sum egenkapital
12723
12696
12531
10916
10802
9907
Sum egenkapital og gjeld
21214
20971
19737
23013
22423
19496
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
29
-
31
36
38
37
2009
2008
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
17660
15307
12443
Driftsresultat
-39
714
356
Resultat etter skatt
-73
792
424
Balanseregnskap
Sum egenkapital
9419
6637
5845
Sum egenkapital og gjeld
17226
12102
11483
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
34
33
29


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2015
Egenkapitalandel 60,0% 60,5% 63,5%
Egenkapitalrentabilitet 0,2% 0,4% 1,1%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 3 år 0,5%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Revisorberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Styrets årsberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
18-10-2019 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
01-04-2019 Generalforsamling Levert Levert
13-06-2018 Generalforsamling Levert Levert
30-05-2017 Generalforsamling Levert Levert
24-05-2016 Generalforsamling Levert Levert
20-05-2015 Generalforsamling Ikke levert Levert
25-04-2014 Generalforsamling Ikke levert Levert
22-05-2013 Generalforsamling Ikke levert Levert
31-05-2012 Generalforsamling Levert Levert
26-05-2011 Generalforsamling Levert Levert
28-05-2010 Generalforsamling Levert Levert
28-10-2009 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
26-05-2009 Generalforsamling Levert Levert