Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

SINTEF Narvik AS

Forretningsadresse: Lodve Langesgate 2
8514 Narvik
Postadresse: Postboks 250
8504 NARVIK
Tlf. 76 96 53 50
Fax 76 96 53 51
Hjemmeside http://www.tek.norut.no/
Epost info@tek.norut.no
Om selskapet:
Mål Selskapet skal på oppdragsbasis drive teknologisk forskning og utviklingsarbeid på utvalgte områder, til fremme av næringsutvikling og effektivisering og utviklings- arbeid på utvalgte områder, til fremme av næringsutvikling og effektivisering og utvikling av offentlig sektor. Selskapet skal gjennom strategiske tiltak ellers utvikle sin kompetanse for slik oppdragsforskning.


Daglig leder : Terje Nordvåg
Styreleder : Bjørn Iversen
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 33,36 % 17 613 1 761 300 3 172 000 0
SINTEF 66,64 % 35 187 3 518 700 0 0
Akjsebeholdning:52 800 Pålydende:100 Aksjekapital:5 280 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2015
2012
2011
2010
Resultatregnskap
Driftsinntekter
22130
25859
22125
27021
28216
20339
Driftsresultat
62
65
-27
45
1096
410
Resultat etter skatt
27
48
132
114
895
488
Balanseregnskap
Sum egenkapital
12723
12696
12531
10916
10802
9907
Sum egenkapital og gjeld
21214
20971
19737
23013
22423
19496
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
29
-
31
36
38
37
2009
2008
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
17660
15307
12443
Driftsresultat
-39
714
356
Resultat etter skatt
-73
792
424
Balanseregnskap
Sum egenkapital
9419
6637
5845
Sum egenkapital og gjeld
17226
12102
11483
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
34
33
29


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017
Egenkapitalandel 60,0% 60,5%
Egenkapitalrentabilitet 0,2% 0,4%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 2 år 0,3%


Se leverte dokumenter