Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

CFENGINE AS

Forretningsadresse: Gaustadalleen 21
0349 Oslo
Tlf.
Fax


Daglig leder: Thomas Ryd

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Mark Burgess Styreleder
Bjørn Lillekjendlie Styremedlem
Kristian Foss StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
forskningsparken as 7,26 % 450 000 45 000 47 250 0
Mark Burgass AS 33,89 % 2 100 000 210 000 220 500 0
Akjsebeholdning: 6 196 400 Pålydende: 0,1 Aksjekapital: 619 640


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Stiftelsesdokument (PDF)
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2008
Revisorberetning (PDF)
2008
Styrets årsberetning (PDF)
2008


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
04-08-2009 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
20-07-2009 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
30-06-2009 Generalforsamling Levert Levert