Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Atheno AS

Forretningsadresse: Ringvegen 6
5412 Stord
Postadresse: Postboks 363
5402 Stord
Tlf. 53413277
Fax 53410058
Hjemmeside http://www.atheno.no
Etablert 23-11-2007
Om selskapet:
Mål Videreføre aktiviteten til Industrinettverket for Sunnhordland AS og Vekst Industri Sunnhordland AS.


Daglig leder: Astrid K. Steinsland

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Lars Solberg Styreleder
Øystein Matre Styremedlem
Tor Claussen Styremedlem
Børge Pedersen Styremedlem
Justine Koløen Styremedlem
Oddrun Englund Styremedlem
Borgny Eidesvik StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Høgskulen på Vestlandet 0,87 % 28 28 000 100 425 72 425
Akjsebeholdning: 3 221 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 3 221 000


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
2017
2015
2014
2013
2012
2010
2009
2008
2007
Revisorberetning (PDF)
2018
2015
2014
2013
2012
2010
2009
2008
2007
Styrets årsberetning (PDF)
2015
2014
2013
2012
2010
2009
2009
2008
2007


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
30-05-2019 Generalforsamling Ikke levert Levert
07-06-2016 Generalforsamling Levert Levert
22-04-2015 Generalforsamling Levert Levert
08-04-2014 Generalforsamling Levert Levert
21-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
24-04-2012 Generalforsamling Levert Levert
28-04-2011 Generalforsamling Levert Levert
28-04-2010 Generalforsamling Levert Levert
18-06-2009 Generalforsamling Levert Levert
10-06-2008 Generalforsamling Ikke levert Ikke levert
24-01-2008 Generalforsamling Ikke levert Ikke levert