Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Bioprotein AS

Forretningsadresse: Professor Olav Hanssens vei 15
4021 STAVANGER
Postadresse: Postboks 8046
4068 STAVANGER
Tlf. 51875000
Fax 51875200
Epost ajo@iris.no
Etablert 26-01-2007
Om selskapet:
Mål The aim of the company is to develop new value added products by processing of M. capsulatus single cell protein from large scale fermentation using natural gas.
Beskrivelse

Selskapet skal utvikle og kommersialisere gassbasert fermenteringsteknologi for produksjon av bioproteinderivater og av høyverdiprodukter basert på rekombinant teknologi. Daglig leder: Arild Johannessen
Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Stiftelsen Universitetsforskning i Bergen � % 0 0 0 0
Akjsebeholdning: 0 Pålydende: 0 Aksjekapital: 0


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Revisorberetning (PDF)
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Styrets årsberetning (PDF)
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
25-06-2014 Generalforsamling Levert Levert
21-03-2014 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
20-08-2013 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
27-06-2013 Generalforsamling Levert Levert
13-06-2012 Generalforsamling Levert Levert
16-12-2011 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
26-04-2011 Generalforsamling Levert Levert
01-10-2010 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
08-06-2010 Generalforsamling Levert Levert
16-06-2009 Generalforsamling Levert Levert
19-06-2008 Generalforsamling Ikke levert Levert
26-01-2007 Generalforsamling Ikke levert Levert