Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Møreforsking AS

Forretningsadresse: Borgundveien 340
6009 Ålesund
Postadresse: Postboks 5075 Larsgården
6021 Ålesund
Tlf. 70111600
Fax 70111601
Hjemmeside http://www.moreforsk.no
Epost moreforsking@moreforsk.no
Etablert 08-06-2007
Om selskapet:
Mål Forskings- og utviklingsarbeid, utgreiingar og rådgivande verksemd for næringsliv, offentleg forvaltning, organisasjonar og andre, samt delta i andre aktivitetar som står i naturleg samanheng med dette - herunder ha eigarskap i andre selskap.


Daglig leder : Agnes Christine Gundersen
Styreleder : Stein Berg Oshaug
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 18 % 180 90 000 100 000 10 000
Høgskolen i Volda 18 % 180 90 000 100 000 10 000
Møre og Romsdal fylkeskommune 36 % 360 180 000 200 000 20 000
Høgskolen i Molde 18 % 180 90 000 100 000 10 000
Møreforsking - Forskingsstiftelsen for Møre og Romsdal 10 % 100 50 000 0 -50 000
Akjsebeholdning:1 000 Pålydende:500 Aksjekapital:500 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
5400
36400
30192
33521
31499
32145
Driftsresultat
219
3391
-2836
-1885
-2581
654
Resultat etter skatt
-1001
2574
-1979
-1286
-1705
741
Balanseregnskap
Sum egenkapital
10410
11411
8836
10815
12102
13807
Sum egenkapital og gjeld
14548
16249
33452
35617
40420
41964
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
2
22
28
27
27
30
Årlige statstilskudd
123
5087
4791
4498
4216
3937
Statlige tilskudd
1213
9854
762
5805
3095
4416
Oppdrag fra statlig virksomhet
0
16826
21516
23195
16938
11493
2010
2009
2008
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
31652
31932
28815
54
Driftsresultat
-872
-1421
-32
0
Resultat etter skatt
-360
-689
654
341
Balanseregnskap
Sum egenkapital
13065
13425
14115
14140
Sum egenkapital og gjeld
40270
40893
40830
25886
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
29
34
26
0
Årlige statstilskudd
2153
1478
1322
-
Statlige tilskudd
-
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
13350
11000
8081
-


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014
Egenkapitalandel 71,6% 70,2% 26,4%
Egenkapitalrentabilitet -9,6% 22,6% -22,4%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 3 år -3,2%


Se leverte dokumenter