Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Møreforsking AS

Forretningsadresse: Borgundveien 340
6009 Ålesund
Postadresse: Postboks 5075 Larsgården
6021 Ålesund
Tlf. 70111600
Fax 70111601
Hjemmeside http://www.moreforsk.no
Epost moreforsking@moreforsk.no
Etablert 08-06-2007
Om selskapet:
Mål Forskings- og utviklingsarbeid, utgreiingar og rådgivande verksemd for næringsliv, offentleg forvaltning, organisasjonar og andre, samt delta i andre aktivitetar som står i naturleg samanheng med dette - herunder ha eigarskap i andre selskap.


Daglig leder : Agnes Christine Gundersen
Styreleder : Tormod Thomsen
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 18 % 180 90 000 100 000 10 000
Høgskolen i Volda 18 % 180 90 000 100 000 10 000
Møre og Romsdal fylkeskommune 36 % 360 180 000 200 000 20 000
Høgskolen i Molde 18 % 180 90 000 100 000 10 000
Møreforsking - Forskingsstiftelsen for Møre og Romsdal 10 % 100 50 000 0 -50 000
Akjsebeholdning:1 000 Pålydende:500 Aksjekapital:500 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Resultatregnskap
Driftsinntekter
3287
4112
5400
36400
30192
33521
Driftsresultat
-227
180
219
3391
-2836
-1885
Resultat etter skatt
-171
116
-1001
2574
-1979
-1286
Balanseregnskap
Sum egenkapital
10353
40526
10410
11411
8836
10815
Sum egenkapital og gjeld
11344
12205
14548
16249
33452
35617
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
2
2
2
22
28
27
Årlige statstilskudd
-
-
123
5087
4791
4498
Statlige tilskudd
-
-
1213
9854
762
5805
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
0
16826
21516
23195
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
31499
32145
31652
31932
28815
54
Driftsresultat
-2581
654
-872
-1421
-32
0
Resultat etter skatt
-1705
741
-360
-689
654
341
Balanseregnskap
Sum egenkapital
12102
13807
13065
13425
14115
14140
Sum egenkapital og gjeld
40420
41964
40270
40893
40830
25886
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
27
30
29
34
26
0
Årlige statstilskudd
4216
3937
2153
1478
1322
-
Statlige tilskudd
3095
4416
-
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
16938
11493
13350
11000
8081
-
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat etter skatt
Balanseregnskap
Sum egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
Årlige statstilskudd
Statlige tilskudd
Oppdrag fra statlig virksomhet


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel 91,3% 332,0% 71,6% 70,2%
Egenkapitalrentabilitet -1,7% 0,3% -9,6% 22,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 2,9%


Se leverte dokumenter