Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Møreforsking AS

Forretningsadresse: Borgundveien 340
6009 Ålesund
Postadresse: Postboks 5075 Larsgården
6021 Ålesund
Tlf. 70111600
Fax 70111601
Hjemmeside http://www.moreforsk.no
Epost moreforsking@moreforsk.no
Etablert 08-06-2007
Om selskapet:
Mål Forskings- og utviklingsarbeid, utgreiingar og rådgivande verksemd for næringsliv, offentleg forvaltning, organisasjonar og andre, samt delta i andre aktivitetar som står i naturleg samanheng med dette - herunder ha eigarskap i andre selskap.


Daglig leder : Agnes Christine Gundersen
Styreleder : Tormod Thomsen
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 19,16 % 2 163 1 081 500 2 948 000 0
Åkerblå Group AS 13,29 % 1 500 750 000 0 0
Møreforsking - Forskingsstiftelsen for Møre og Romsdal 0,89 % 100 50 000 0 0
Høgskolen i Molde 17,59 % 1 985 992 500 399 000 0
Høgskolen i Volda 1,59 % 180 90 000 100 000 0
Møre og Romsdal fylkeskommune 47,48 % 5 360 2 680 000 0 0
Akjsebeholdning:11 288 Pålydende:500 Aksjekapital:5 644 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter
3205
3287
4112
5400
36400
30192
Driftsresultat
-612
-227
180
219
3391
-2836
Resultat etter skatt
-475
-171
116
-1001
2574
-1979
Balanseregnskap
Sum egenkapital
9879
10353
40526
10410
11411
8836
Sum egenkapital og gjeld
11022
11344
12205
14548
16249
33452
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
2
2
2
22
28
Årlige statstilskudd
-
-
-
123
5087
4791
Statlige tilskudd
-
-
-
1213
9854
762
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
0
16826
21516
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Resultatregnskap
Driftsinntekter
33521
31499
32145
31652
31932
28815
Driftsresultat
-1885
-2581
654
-872
-1421
-32
Resultat etter skatt
-1286
-1705
741
-360
-689
654
Balanseregnskap
Sum egenkapital
10815
12102
13807
13065
13425
14115
Sum egenkapital og gjeld
35617
40420
41964
40270
40893
40830
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
27
27
30
29
34
26
Årlige statstilskudd
4498
4216
3937
2153
1478
1322
Statlige tilskudd
5805
3095
4416
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
23195
16938
11493
13350
11000
8081
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
54
Driftsresultat
0
Resultat etter skatt
341
Balanseregnskap
Sum egenkapital
14140
Sum egenkapital og gjeld
25886
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
Årlige statstilskudd
-
Statlige tilskudd
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
-


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel 89,6% 91,3% 332,0% 71,6%
Egenkapitalrentabilitet -4,8% -1,7% 0,3% -9,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år -3,9%


Se leverte dokumenter