Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Høgskolesenteret i Kristiansund AS

Forretningsadresse: Industriveien 18
6517 Kristiansund N
Tlf. 71214063
Fax
Epost post@hiksu.no
Etablert 02-03-2007


Daglig leder : Jøran Gården
Styreleder : Kathrine Gjestad
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Høgskolen i Molde 27,27 % 30 30 000 33 000 3 000
Møre og Romsdal fylkeskommune 18,18 % 20 20 000 22 000 2 000
Kristiansund kommune 18,18 % 20 20 000 22 000 2 000
Kristiansund og Omegn Vekst AS 18,18 % 20 20 000 22 000 2 000
Nordmøre Næringsråd 18,18 % 20 20 000 22 000 2 000
Akjsebeholdning:110 Pålydende:1 000 Aksjekapital:110 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
10670
6584
5417
4896
4659
4448
Driftsresultat
4430
796
821
-118
-217
-59
Resultat etter skatt
4433
797
820
-123
-216
-58
Balanseregnskap
Sum egenkapital
6780
2347
1550
730
854
1070
Sum egenkapital og gjeld
7405
2985
2099
1610
2450
2052
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
1
1
1
1
1
Statlige tilskudd
8242
3000
3000
-
-
-
2010
2009
2008
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
4386
4211
3996
1730
Driftsresultat
380
252
363
8
Resultat etter skatt
382
253
371
11
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1128
746
492
121
Sum egenkapital og gjeld
2011
2796
1237
1303
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
1
1
1
Statlige tilskudd
-
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2016
Egenkapitalandel 91,6%
Egenkapitalrentabilitet 65,4%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år 65,4%


Se leverte dokumenter