Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Klosser Innovasjon AS

Forretningsadresse: Holsetgata 22
2317 HAMAR
Tlf. 995 40 100
Fax 62 54 01 01
Hjemmeside http://www.kunnskapsparken-hedmark.no
Epost post@hkp.no
Etablert 18-02-2000
Om selskapet:
Mål 995 40 100 Telefaks: 62 54 01 01 Registrert i Enhetsregisteret: Daglig leder/ adm.direktør: Kåre Ulven Skyberg


Daglig leder: Frank Larsen

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Nils Arne Nordheim Styreleder
Håvard Kristian Bjor Styremedlem
Anne Gjerlaugsen Delphin Styremedlem
Ann-Kristin Hageløkken Styremedlem
Åge Skinstad Styremedlem
Thomas Breen Styremedlem
Per Gunnar Sveen Uspesifisert
Sjur Strand Uspesifisert
Mari Trønnblom Skjærstad UspesifisertEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Høgskolen i Innlandet 2,4 % 1 085 195 300 249 550 0
Akjsebeholdning: 45 211 Pålydende: 180 Aksjekapital: 8 137 980


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Revisorberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Styrets årsberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
29-05-2019 Generalforsamling Levert Levert
24-05-2018 Generalforsamling Levert Levert
15-06-2017 Generalforsamling Levert Levert
19-05-2016 Generalforsamling Levert Levert
12-05-2015 Generalforsamling Levert Levert
20-06-2014 Generalforsamling Levert Levert
18-06-2013 Generalforsamling Levert Levert
29-06-2012 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
15-06-2012 Generalforsamling Levert Levert
16-06-2011 Generalforsamling Levert Levert
11-03-2010 Generalforsamling Levert Levert
25-04-2009 Generalforsamling Levert Levert