Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Trådløse Trondheim AS

Forretningsadresse: O S Bragstads plass 2 B, Gløshaugen
7491 Trondheim
Tlf. 40204279
Fax
Hjemmeside http://www.tradlosetrondheim.no
Epost thomas.jelle@item.ntnu.no
Etablert 01-09-2006
Om selskapet:
Mål Selskapets formål er å etablere og eie et trådløst bredbåndsnett som skal dekke alle utendørsarealer i Midtbyen Trondheim kommune , samt å engasjere seg i andre aktiviteter knyttet til etablering av trådløse bredbåndsnett, herunder bidra til en videre utbygging av trådløst bredbåndsnett i hele Trondheim kommune.


Daglig leder: Thomas Ulleberg

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Rolf Dyrnes Svendsen Nestleder
Jon Kummen Styreleder
Bodil Andersen Styremedlem
Hanne Merethe Sørgjerd StyremedlemAnsatte, drift o.l.
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Resultatregnskap
Driftsinntekter
2920
1104
3599
3736
5703
5294
Driftsresultat
-1024
-2879
-978
-272
300
-134
Resultat etter skatt
-988
-2842
-2510
356
997
506
Balanseregnskap
Sum egenkapital
6172
7160
10002
12512
11791
13279
Sum egenkapital og gjeld
6925
7886
10899
14187
13153
14632
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
3
6
6
6
5
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
5400
4276
3085
3310
2346
2153
Driftsresultat
1645
588
-73
342
-1596
-661
Resultat etter skatt
1698
902
327
642
-662
-70
Balanseregnskap
Sum egenkapital
12853
11114
10352
10145
9503
10165
Sum egenkapital og gjeld
14739
12778
11520
11426
10371
13027
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
5
5
5
5
2
2
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
800
Driftsresultat
341
Resultat etter skatt
257
Balanseregnskap
Sum egenkapital
10235
Sum egenkapital og gjeld
13429
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel 89,1% 90,8% 91,8% 88,2%
Egenkapitalrentabilitet -16,0% -39,7% -25,1% 2,8%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år -19,5%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Revisorberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Styrets årsberetning (PDF)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
25-06-2019 Generalforsamling Levert Levert
30-05-2018 Generalforsamling Levert Levert
26-06-2017 Generalforsamling Levert Levert
23-06-2016 Generalforsamling Levert Levert
29-05-2015 Generalforsamling Levert Levert
30-09-2014 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
29-08-2014 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
29-08-2014 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
24-06-2014 Generalforsamling Levert Levert
26-06-2013 Generalforsamling Levert Levert
18-06-2012 Generalforsamling Levert Levert
03-05-2011 Generalforsamling Levert Levert
30-08-2010 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
27-04-2010 Generalforsamling Levert Levert
17-09-2009 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
04-06-2009 Generalforsamling Levert Levert
16-12-2008 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
07-05-2008 Generalforsamling Levert Levert
09-01-2008 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
07-06-2007 Generalforsamling Ikke levert Levert