Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Trådløse Trondheim AS

Forretningsadresse: O S Bragstads plass 2 B, Gløshaugen
7491 Trondheim
Tlf. 40204279
Fax
Hjemmeside http://www.tradlosetrondheim.no
Epost thomas.jelle@item.ntnu.no
Etablert 01-09-2006
Om selskapet:
Mål Selskapets formål er å etablere og eie et trådløst bredbåndsnett som skal dekke alle utendørsarealer i Midtbyen Trondheim kommune , samt å engasjere seg i andre aktiviteter knyttet til etablering av trådløse bredbåndsnett, herunder bidra til en videre utbygging av trådløst bredbåndsnett i hele Trondheim kommune.


Daglig leder : Thomas Ulleberg
Styreleder : Jon Kummen
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 60,22 % 5 950 595 000 6 489 000 0
Akjsebeholdning:9 880 Pålydende:100 Aksjekapital:988 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
1104
3599
3736
5703
5294
5400
Driftsresultat
-2879
-978
-272
300
-134
1645
Resultat etter skatt
-2842
-2510
356
997
506
1698
Balanseregnskap
Sum egenkapital
7160
10002
12512
11791
13279
12853
Sum egenkapital og gjeld
7886
10899
14187
13153
14632
14739
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
3
6
6
6
5
5
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
4276
3085
3310
2346
2153
800
Driftsresultat
588
-73
342
-1596
-661
341
Resultat etter skatt
902
327
642
-662
-70
257
Balanseregnskap
Sum egenkapital
11114
10352
10145
9503
10165
10235
Sum egenkapital og gjeld
12778
11520
11426
10371
13027
13429
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
5
5
5
2
2
1
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat etter skatt
Balanseregnskap
Sum egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015 2014
Egenkapitalandel 90,8% 91,8% 88,2% 89,6%
Egenkapitalrentabilitet -39,7% -25,1% 2,8% 8,5%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år -13,4%


Se leverte dokumenter