Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Trådløse Trondheim AS

Forretningsadresse: O S Bragstads plass 2 B, Gløshaugen
7491 Trondheim
Tlf. 40204279
Fax
Hjemmeside http://www.tradlosetrondheim.no
Epost thomas.jelle@item.ntnu.no
Etablert 01-09-2006
Om selskapet:
Mål Selskapets formål er å etablere og eie et trådløst bredbåndsnett som skal dekke alle utendørsarealer i Midtbyen Trondheim kommune , samt å engasjere seg i andre aktiviteter knyttet til etablering av trådløse bredbåndsnett, herunder bidra til en videre utbygging av trådløst bredbåndsnett i hele Trondheim kommune.


Daglig leder : Thomas Ulleberg
Styreleder : Jon Kummen
(Mer om styre og ledelse)

[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Resultatregnskap
Driftsinntekter
2920
1104
3599
3736
5703
5294
Driftsresultat
-1024
-2879
-978
-272
300
-134
Resultat etter skatt
-988
-2842
-2510
356
997
506
Balanseregnskap
Sum egenkapital
6172
7160
10002
12512
11791
13279
Sum egenkapital og gjeld
6925
7886
10899
14187
13153
14632
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
3
6
6
6
5
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
5400
4276
3085
3310
2346
2153
Driftsresultat
1645
588
-73
342
-1596
-661
Resultat etter skatt
1698
902
327
642
-662
-70
Balanseregnskap
Sum egenkapital
12853
11114
10352
10145
9503
10165
Sum egenkapital og gjeld
14739
12778
11520
11426
10371
13027
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
5
5
5
5
2
2
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
800
Driftsresultat
341
Resultat etter skatt
257
Balanseregnskap
Sum egenkapital
10235
Sum egenkapital og gjeld
13429
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel 89,1% 90,8% 91,8% 88,2%
Egenkapitalrentabilitet -16,0% -39,7% -25,1% 2,8%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år -19,5%


Se leverte dokumenter