Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

ABM-media AS

Forretningsadresse: OsloMet - storbyuniversitetet v/Lars Egeland
0130 Oslo
Postadresse: postboks 4 St Olavs plass
0130 Oslo
Tlf. 67235110
Fax
Epost lars.egeland@oslomet.no
Etablert 08-11-2006
Om selskapet:
Beskrivelse ABM-Media AS har som formål å utgi frie og uavhengige fagblader for arkiv-, bibliotek- og museumsfeltene. Publikasjonene skal bidra til å synliggjøre ABM-sektorene i norsk samfunnsliv og i den offentlige debatt og skal ha vekt på kunnskaps- og forskningsformidling. Selskapet har som målsetning og ambisjon å sette dagsorden for og belyse alle sider ved sektorene og ha som en viktig oppgave å initiere til nyutvikling, herunder utvikle digitale publiseringsformer for hele ABM-feltet i samarbeid med ulike organ og organisasjoner innen fagfeltet. I første fase er hovedoppgaven for selskapet å videreføre utgivelsen av fagbladene Bok og bibliotek og Museumsnytt. Utgiver tar mål av seg til å også etablere publikasjoner som dekker arkivfeltet på linje med museer og bibliotek. ABM-Media AS skal ha som intensjon å etablere publiseringskanaler for arkiv, bibliotek og museumsområdene som er godkjent i UH-sektorens finansieringssystem.


Daglig leder : Lars Egeland
Styreleder : Bård Frydenlund
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
OsloMet – storbyuniversitetet 45 % 180 180 000 180 000 0
Norges museumsforbund 45 % 180 180 000 1 000 0
Landslaget for lokal- og privatarkiv 10 % 40 40 000 40 000 0
Akjsebeholdning:400 Pålydende:1 000 Aksjekapital:400 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter
3934
4033
3906
3828
3836
3577
Driftsresultat
171
357
-115
-195
170
-71
Resultat etter skatt
186
366
-107
-182
205
-25
Balanseregnskap
Sum egenkapital
2505
2318
1952
2058
2240
2035
Sum egenkapital og gjeld
4507
4629
3981
4037
4231
4169
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
2
2
2
2
2
2
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Resultatregnskap
Driftsinntekter
3731
3550
3430
3496
3403
3143
Driftsresultat
199
-180
74
256
312
266
Resultat etter skatt
239
-130
131
274
320
313
Balanseregnskap
Sum egenkapital
2060
1821
1951
1820
1546
1226
Sum egenkapital og gjeld
2490
2293
2371
2114
1934
1600
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
2
2
2
2
2
2
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
3205
Driftsresultat
495
Resultat etter skatt
370
Balanseregnskap
Sum egenkapital
771
Sum egenkapital og gjeld
1362
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
2


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel 55,6% 50,1% 49,0% 51,0%
Egenkapitalrentabilitet 7,4% 15,8% -5,5% -8,8%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 2,2%


Se leverte dokumenter