Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

ABM-media AS

Forretningsadresse: OsloMet - storbyuniversitetet v/Lars Egeland
0130 Oslo
Postadresse: postboks 4 St Olavs plass
0130 Oslo
Tlf. 67235110
Fax
Epost lars.egeland@oslomet.no
Etablert 08-11-2006
Om selskapet:
Beskrivelse ABM-Media AS har som formål å utgi frie og uavhengige fagblader for arkiv-, bibliotek- og museumsfeltene. Publikasjonene skal bidra til å synliggjøre ABM-sektorene i norsk samfunnsliv og i den offentlige debatt og skal ha vekt på kunnskaps- og forskningsformidling. Selskapet har som målsetning og ambisjon å sette dagsorden for og belyse alle sider ved sektorene og ha som en viktig oppgave å initiere til nyutvikling, herunder utvikle digitale publiseringsformer for hele ABM-feltet i samarbeid med ulike organ og organisasjoner innen fagfeltet. I første fase er hovedoppgaven for selskapet å videreføre utgivelsen av fagbladene Bok og bibliotek og Museumsnytt. Utgiver tar mål av seg til å også etablere publikasjoner som dekker arkivfeltet på linje med museer og bibliotek. ABM-Media AS skal ha som intensjon å etablere publiseringskanaler for arkiv, bibliotek og museumsområdene som er godkjent i UH-sektorens finansieringssystem.


Daglig leder : Lars Egeland
Styreleder : Bård Frydenlund
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
OsloMet – storbyuniversitetet 45 % 180 180 000 180 000 0
Norges museumsforbund 45 % 180 180 000 1 000 0
Landslaget for lokal- og privatarkiv 10 % 40 40 000 40 000 0
Akjsebeholdning:400 Pålydende:1 000 Aksjekapital:400 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
3906
3828
3836
3577
3731
3550
Driftsresultat
-115
-195
170
-71
199
-180
Resultat etter skatt
-107
-182
205
-25
239
-130
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1952
2058
2240
2035
2060
1821
Sum egenkapital og gjeld
3981
4037
4231
4169
2490
2293
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
2
2
2
2
2
2
2011
2010
2009
2008
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
3430
3496
3403
3143
3205
Driftsresultat
74
256
312
266
495
Resultat etter skatt
131
274
320
313
370
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1951
1820
1546
1226
771
Sum egenkapital og gjeld
2371
2114
1934
1600
1362
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
2
2
2
2
2


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015 2014
Egenkapitalandel 49,0% 51,0% 52,9% 48,8%
Egenkapitalrentabilitet -5,5% -8,8% 9,2% -1,2%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år -1,6%


Se leverte dokumenter