Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Trøndelag Forskning og utvikling AS

Forretningsadresse: Kongensgt. 42
5006 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2501
7729 Steinkjer
Tlf. 74134660
Fax 74134661
Hjemmeside http://www.tfou.no/
Etablert 17-10-2005
Om selskapet:
Mål Utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap i samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale kompetansemiljø. Selskapet skal ha fokus på aktiviteter til beste for regionens næringsliv, innbyggere og offentlig forvaltning, og med særlig ansvar for aktiviteter i Trøndelag.


Daglig leder: Øyvind Skogvold

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Kirsten Indgjerd Værdal Styreleder
Pål Andreas Pedersen Styremedlem
Vegar Rangul Styremedlem
Inge Bartnes Styremedlem
Sverre Konrad Nilsen Styremedlem
Linn Renee Naper Styremedlem
Marit Måøy Holm Styremedlem
Roald Lysø VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Nord universitet 48,1 % 2 400 2 400 000 2 400 000 0
Akjsebeholdning: 4 990 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 4 990 000


Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Resultatregnskap
Driftsinntekter
15965
16481
19315
19297
22347
24277
Driftsresultat
-1503
-1739
44
-2121
-302
678
Resultat etter skatt
-1477
-1715
165
-2108
-169
762
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3548
5025
6740
6574
8683
9129
Sum egenkapital og gjeld
9539
10993
11477
14024
13956
18366
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
19
19
19
19
-
21
Årlige statstilskudd
3545
3157
-
-
-
-
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
20667
19370
20320
18834
16131
12982
Driftsresultat
-327
1689
1820
1510
596
-315
Resultat etter skatt
-109
1347
1378
1232
612
-210
Balanseregnskap
Sum egenkapital
8367
8476
7129
5750
4518
3905
Sum egenkapital og gjeld
17802
17791
16960
8322
10631
8271
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
18
-
-
22
19
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
-
-
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
11951
-
Driftsresultat
-899
-
Resultat etter skatt
-875
-
Balanseregnskap
Sum egenkapital
4115
100
Sum egenkapital og gjeld
8001
110
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
20
-
Årlige statstilskudd
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel 37,2% 45,7% 58,7% 46,9%
Egenkapitalrentabilitet -41,6% -34,1% 2,4% -32,1%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år -26,3%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2009
2008
2007
2006
Revisorberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Styrets årsberetning (PDF)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
14-06-2019 Generalforsamling Levert Levert
06-06-2018 Generalforsamling Levert Levert
06-06-2017 Generalforsamling Levert Levert
04-05-2016 Generalforsamling Levert Levert
06-05-2015 Generalforsamling Levert Levert
23-04-2014 Generalforsamling Levert Levert
02-05-2013 Generalforsamling Levert Levert
04-05-2011 Generalforsamling Levert Levert
18-05-2010 Generalforsamling Levert Levert
30-04-2009 Generalforsamling Levert Levert
02-10-2008 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
29-03-2008 Generalforsamling Levert Levert