Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Trøndelag Forskning og utvikling AS

Forretningsadresse: Kongensgt. 42
5006 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2501
7729 Steinkjer
Tlf. 74134660
Fax 74134661
Hjemmeside http://www.tfou.no/
Etablert 17-10-2005
Om selskapet:
Mål Utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap i samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale kompetansemiljø. Selskapet skal ha fokus på aktiviteter til beste for regionens næringsliv, innbyggere og offentlig forvaltning, og med særlig ansvar for aktiviteter i Trøndelag.


Daglig leder : Øyvind Skogvold
Styreleder : Kirsten Indgjerd Værdal
(Mer om styre og ledelse)

[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter
15811
15965
16481
19315
19297
22347
Driftsresultat
658
-1503
-1739
44
-2121
-302
Resultat etter skatt
654
-1477
-1715
165
-2108
-169
Balanseregnskap
Sum egenkapital
4202
3548
5025
6740
6574
8683
Sum egenkapital og gjeld
9464
9539
10993
11477
14024
13956
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
13
19
19
19
19
-
Årlige statstilskudd
3535
3545
3157
-
-
-
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Resultatregnskap
Driftsinntekter
24277
20667
19370
20320
18834
16131
Driftsresultat
678
-327
1689
1820
1510
596
Resultat etter skatt
762
-109
1347
1378
1232
612
Balanseregnskap
Sum egenkapital
9129
8367
8476
7129
5750
4518
Sum egenkapital og gjeld
18366
17802
17791
16960
8322
10631
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
21
-
18
-
-
22
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
-
-
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
12982
11951
-
Driftsresultat
-315
-899
-
Resultat etter skatt
-210
-875
-
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3905
4115
100
Sum egenkapital og gjeld
8271
8001
110
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
19
20
-
Årlige statstilskudd
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel 44,4% 37,2% 45,7% 58,7%
Egenkapitalrentabilitet 15,6% -41,6% -34,1% 2,4%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år -14,4%


Se leverte dokumenter