Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Trøndelag Forskning og utvikling AS

Forretningsadresse: Kongensgt. 42
5006 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2501
7729 Steinkjer
Tlf. 74134660
Fax 74134661
Hjemmeside http://www.tfou.no/
Etablert 17-10-2005
Om selskapet:
Mål Utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap i samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale kompetansemiljø. Selskapet skal ha fokus på aktiviteter til beste for regionens næringsliv, innbyggere og offentlig forvaltning, og med særlig ansvar for aktiviteter i Trøndelag.


Daglig leder : Øyvind Skogvold
Styreleder : Kirsten Indgjerd Værdal
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Nord universitet 48,1 % 2 400 2 400 000 2 400 000 0
Akjsebeholdning:4 990 Pålydende:1 000 Aksjekapital:4 990 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Resultatregnskap
Driftsinntekter
15965
16481
19315
19297
22347
24277
Driftsresultat
-1503
-1739
44
-2121
-302
678
Resultat etter skatt
-1477
-1715
165
-2108
-169
762
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3548
5025
6740
6574
8683
9129
Sum egenkapital og gjeld
9539
10993
11477
14024
13956
18366
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
19
19
19
19
-
21
Årlige statstilskudd
3545
3157
-
-
-
-
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
20667
19370
20320
18834
16131
12982
Driftsresultat
-327
1689
1820
1510
596
-315
Resultat etter skatt
-109
1347
1378
1232
612
-210
Balanseregnskap
Sum egenkapital
8367
8476
7129
5750
4518
3905
Sum egenkapital og gjeld
17802
17791
16960
8322
10631
8271
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
18
-
-
22
19
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
-
-
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
11951
-
Driftsresultat
-899
-
Resultat etter skatt
-875
-
Balanseregnskap
Sum egenkapital
4115
100
Sum egenkapital og gjeld
8001
110
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
20
-
Årlige statstilskudd
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel 37,2% 45,7% 58,7% 46,9%
Egenkapitalrentabilitet -41,6% -34,1% 2,4% -32,1%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år -26,3%


Se leverte dokumenter