Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Norinnova AS

Forretningsadresse: Sykehusveien 23
9019 Tromsø
Postadresse: Postboks 6413
9294 Tromsø
Tlf. 77679760
Fax 77679750
Hjemmeside http://www.norinnova.no/
Epost post@norinnova.no
Om selskapet:
Mål Selskapets formål er å: - Bidra til kommersialisering av forskningsresultater, herunder å arbeide aktivt med kulturbygging, idehenting, idevurdering og forretningsutvikling. - Bruke kapital, kompetanse og alliansepartnere aktivt for særlig å etablere ny og styrke eksisterende næringsvirksomhet i Nord-Norge basert på nyere forknings- og utviklingsresultater. - Forhandle og inngå forretningsavtaler på vegne av FoU-miljøet. - Utføre tjenester tilknyttet medisinsk forskning, herunder å forvalte fond til bruk i forskning og faglig utvikling. - Investere i andre virksomheter i form av aksjekapital, ulike lån og andre kapitalinnskudd innen selskapets forretningsområder. - Utføre regnskapsføring for andre virksomheter. - Dette skal særlig gjøres innenfor følgende områder: a)Ny teknologi innen tradisjonell fiskeindustri og havbruk, samt nye oppdrettsarter. b) Informasjons- og kommunikasjonsteknologi knyttet til kompetanse i FoU-miljø. c) Produkter og prosesser med tilknytning til marine, medisinske og bioteknologiske miljø. d) Materialteknologi, produkter/utstyr og konstruksjoner i arktiske miljøer. e) Olje og gass.


Daglig leder : Magne Lund
Styreleder : Ivan Cato Burkow
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 33,39 % 5 580 5 580 000 18 847 706 0
SIVA - Selskapet for industrivekst - SF 33,39 % 5 580 5 580 000 0 0
Troms fylkeskommune 4,5 % 752 752 000 0 0
Nordland fylkeskommune 4,5 % 752 752 000 0 0
Statoil Technology Invest AS 9,42 % 1 575 1 575 000 0 0
Sparebanken Nord-Norge Invest AS 3,67 % 613 613 000 0 0
Fondet ved Universitetet i Tromsø 0,51 % 86 86 000 0 0
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2,18 % 364 364 000 0 0
Helse Nord RHF 0,75 % 125 125 000 0 0
Troms Kraft Invest AS 3,46 % 578 578 000 1 000 0
Akjsebeholdning:16 711 Pålydende:1 000 Aksjekapital:16 711 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
25653
24956
24517
20439
24168
Driftsresultat
284
-1098
1627
213
235
Resultat etter skatt
2946
511
1664
-6868
362
Balanseregnskap
Sum egenkapital
71266
68320
87809
66145
73012
Sum egenkapital og gjeld
115336
111496
112739
113475
117733
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
15
15
15
15
15


Regnskapsnøkkeltall
2015
Egenkapitalandel 61,8%
Egenkapitalrentabilitet 4,1%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år 4,1%


Se leverte dokumenter