Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Norinnova AS

Forretningsadresse: Sykehusveien 23
9019 Tromsø
Postadresse: Postboks 6413
9294 Tromsø
Tlf. 77679760
Fax 77679750
Hjemmeside http://www.norinnova.no/
Epost post@norinnova.no
Om selskapet:
Mål Selskapets formål er å: - Bidra til kommersialisering av forskningsresultater, herunder å arbeide aktivt med kulturbygging, idehenting, idevurdering og forretningsutvikling. - Bruke kapital, kompetanse og alliansepartnere aktivt for særlig å etablere ny og styrke eksisterende næringsvirksomhet i Nord-Norge basert på nyere forknings- og utviklingsresultater. - Forhandle og inngå forretningsavtaler på vegne av FoU-miljøet. - Utføre tjenester tilknyttet medisinsk forskning, herunder å forvalte fond til bruk i forskning og faglig utvikling. - Investere i andre virksomheter i form av aksjekapital, ulike lån og andre kapitalinnskudd innen selskapets forretningsområder. - Utføre regnskapsføring for andre virksomheter. - Dette skal særlig gjøres innenfor følgende områder: a)Ny teknologi innen tradisjonell fiskeindustri og havbruk, samt nye oppdrettsarter. b) Informasjons- og kommunikasjonsteknologi knyttet til kompetanse i FoU-miljø. c) Produkter og prosesser med tilknytning til marine, medisinske og bioteknologiske miljø. d) Materialteknologi, produkter/utstyr og konstruksjoner i arktiske miljøer. e) Olje og gass.


Daglig leder : Magne Lund
Styreleder : Ivan Cato Burkow
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 33,39 % 5 580 5 580 000 18 847 706 0
SIVA - Selskapet for industrivekst - SF 33,39 % 5 580 5 580 000 0 0
Troms fylkeskommune 4,5 % 752 752 000 0 0
Nordland fylkeskommune 4,5 % 752 752 000 0 0
Statoil Technology Invest AS 9,42 % 1 575 1 575 000 0 0
Sparebanken Nord-Norge Invest AS 3,67 % 613 613 000 0 0
Fondet ved Universitetet i Tromsø 0,51 % 86 86 000 0 0
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2,18 % 364 364 000 0 0
Helse Nord RHF 0,75 % 125 125 000 0 0
Troms Kraft Invest AS 3,46 % 578 578 000 1 000 0
Akjsebeholdning:16 711 Pålydende:1 000 Aksjekapital:16 711 000


Se leverte dokumenter