Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Bergen Vitensenter AS

Forretningsadresse: Thormøhlesgt. 51
5006 BERGEN
Tlf. 55 59 45 00
Fax 55 59 45 01
Hjemmeside http://www.vilvite.no
Epost post@vilvite.no
Etablert 01-09-2005
Om selskapet:
Mål Bergen Vitensenter AS sitt formål er å utvikle og drive et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter for teknologi, naturvitenskap, matematikk og humanoria spesielt rettet mot barn og unge, samt annen virksomhet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i samarbeid med andre selskaper og foretak med lignende virksomhet. Vitensenteret skal ha som mål å bygge opp et senter som har internasjonal standard. Dette skal til en hver tid være et ledende vitensenter innenfor sine områder lokalt, regionalt og nasjonalt. Selskapet har ikke som formål å gi økonomisk utbytte til aksjonærene.


Daglig leder : Lars Leegaard Marøy
Styreleder : Roald Onarheim
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Bergen 19 % 450 450 000 451 080 1 080
Høgskulen på Vestlandet 19 % 450 450 000 450 000 0
Bergen Børsfond 8,45 % 200 200 000 0 0
Jacobs Douwe Egberts Norge AS 4,22 % 100 100 000 0 0
Bergen Næringsråd 0,76 % 18 18 000 19 440 1 080
Bergen kommune 29,56 % 700 700 000 700 000 0
Hordaland fylkeskommune 19 % 450 450 000 450 000 0
Akjsebeholdning:2 368 Pålydende:1 000 Aksjekapital:2 368 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter
47313
46194
41941
44192
48962
18312
Driftsresultat
239
70
-5729
14854
295
-8992
Resultat etter skatt
329
338
-5194
15260
421
-8587
Balanseregnskap
Sum egenkapital
13982
13653
13316
18510
3250
2829
Sum egenkapital og gjeld
27715
21603
31341
27873
30297
30918
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
37
36
34
35
36
33
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
-
-
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Resultatregnskap
Driftsinntekter
18765
44989
49269
44094
44349
40370
Driftsresultat
297
1502
408
460
574
-2640
Resultat etter skatt
908
1819
210
284
314
-2843
Balanseregnskap
Sum egenkapital
11414
2306
487
277
-2275
-2589
Sum egenkapital og gjeld
27372
29156
30811
32411
34461
36552
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
34
31
27
30
54
22
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
-
0
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
45336
15562
-
Driftsresultat
1274
-1210
-123
Resultat etter skatt
1331
-1177
-123
Balanseregnskap
Sum egenkapital
254
-1077
-23
Sum egenkapital og gjeld
45438
9350
106
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
9
0
Årlige statstilskudd
-
0
-


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel 50,4% 63,2% 42,5% 66,4%
Egenkapitalrentabilitet 2,4% 2,5% -39,0% 82,4%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 12,1%


Se leverte dokumenter