Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Vindel AS

Forretningsadresse: Kongens plass 1
6509 KRISTIANSUND N
Postadresse: 739
6517 KRISTIANSUND N
Tlf. 71582688
Fax 71582689
Hjemmeside http://www.vindel.no
Epost post@vindel.no
Etablert 04-05-2005


Daglig leder : Asgeir Bahre Hansen
Styreleder : Amund Bjerkholt
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Høgskolen i Molde 3,93 % 500 50 000 125 000 75 000
Selskapet for Industrivekstanlegg(SIVA) 15,73 % 2 000 200 000 500 000 300 000
Vestbase AS 7,86 % 1 000 100 000 250 000 150 000
Kristiansund og Omegn Vekst AS 3,93 % 500 50 000 125 000 75 000
SapreBank 1 Nordvest 7,86 % 1 000 100 000 600 000 500 000
Statoil New Energy AS 31,46 % 4 000 400 000 1 000 000 600 000
Bølgen AS 4,9 % 623 62 300 318 858 256 558
Kristiansund kommune 17,65 % 2 245 224 500 625 393 400 893
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS 0,24 % 31 3 100 15 866 12 766
SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF 4,5 % 572 57 200 292 755 235 555
SpareBank 1 Nordvest 1,93 % 245 24 500 125 394 100 894
Akjsebeholdning:12 716 Pålydende:100 Aksjekapital:1 271 600


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
8689
3538
2617
2628
2575
1364
Driftsresultat
-738
-483
69
126
353
-289
Resultat etter skatt
-923
-412
210
121
292
-192
Balanseregnskap
Sum egenkapital
5585
5630
6042
5832
5711
5418
Sum egenkapital og gjeld
8232
7178
7424
7462
7011
6647
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
5
2
1
1
1
1
Årlige statstilskudd
2820
750
750
750
600
-
Statlige tilskudd
-
-
-
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
-
-
-
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
1900
2740
3405
3795
6367
-
Driftsresultat
-995
-594
-587
-485
1958
-
Resultat etter skatt
-1398
-959
-267
-139
1810
-
Balanseregnskap
Sum egenkapital
5611
7008
7967
8235
7774
-
Sum egenkapital og gjeld
6691
8184
8604
9080
8856
-
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
2
5
5
5
5
5
Årlige statstilskudd
100
400
-
-
-
-
Statlige tilskudd
100
400
-
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
250
-
-
-
-
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat etter skatt
Balanseregnskap
Sum egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
Årlige statstilskudd
Statlige tilskudd
Oppdrag fra statlig virksomhet


Regnskapsnøkkeltall
2016
Egenkapitalandel 67,8%
Egenkapitalrentabilitet -16,5%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år -16,5%


Se leverte dokumenter