Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Vindel AS

Forretningsadresse: Kongens plass 1
6509 KRISTIANSUND N
Postadresse: 739
6517 KRISTIANSUND N
Tlf. 71582688
Fax 71582689
Hjemmeside http://www.vindel.no
Epost post@vindel.no
Etablert 04-05-2005


Daglig leder : Asgeir Bahre Hansen
Styreleder : Amund Bjerkholt
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Høgskolen i Molde 3,93 % 500 50 000 125 000 75 000
Selskapet for Industrivekstanlegg(SIVA) 15,73 % 2 000 200 000 500 000 300 000
Vestbase AS 7,86 % 1 000 100 000 250 000 150 000
Kristiansund og Omegn Vekst AS 3,93 % 500 50 000 125 000 75 000
SapreBank 1 Nordvest 7,86 % 1 000 100 000 600 000 500 000
Statoil New Energy AS 31,46 % 4 000 400 000 1 000 000 600 000
Bølgen AS 4,9 % 623 62 300 318 858 256 558
Kristiansund kommune 17,65 % 2 245 224 500 625 393 400 893
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS 0,24 % 31 3 100 15 866 12 766
SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF 4,5 % 572 57 200 292 755 235 555
SpareBank 1 Nordvest 1,93 % 245 24 500 125 394 100 894
Akjsebeholdning:12 716 Pålydende:100 Aksjekapital:1 271 600


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
8689
3538
2617
2628
2575
1364
Driftsresultat
-738
-483
69
126
353
-289
Resultat etter skatt
-923
-412
210
121
292
-192
Balanseregnskap
Sum egenkapital
5585
5630
6042
5832
5711
5418
Sum egenkapital og gjeld
8232
7178
7424
7462
7011
6647
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
5
2
1
1
1
1
Årlige statstilskudd
2820
750
750
750
600
-
Statlige tilskudd
-
-
-
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
-
-
-
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
1900
2740
3405
3795
6367
-
Driftsresultat
-995
-594
-587
-485
1958
-
Resultat etter skatt
-1398
-959
-267
-139
1810
-
Balanseregnskap
Sum egenkapital
5611
7008
7967
8235
7774
-
Sum egenkapital og gjeld
6691
8184
8604
9080
8856
-
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
2
5
5
5
5
5
Årlige statstilskudd
100
400
-
-
-
-
Statlige tilskudd
100
400
-
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
250
-
-
-
-
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat etter skatt
Balanseregnskap
Sum egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
Årlige statstilskudd
Statlige tilskudd
Oppdrag fra statlig virksomhet


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015
Egenkapitalandel 67,8% 78,4%
Egenkapitalrentabilitet -16,5% -7,3%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 2 år -11,9%


Se leverte dokumenter