Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Studiesenteret Midt-Troms AS

Forretningsadresse: Bernhard Lunds vei 4
9300 FINNSNES
Postadresse: Postboks 456
9305 FINNSNES
Tlf. 77 84 02 50
Fax 77 84 03 11
Hjemmeside http://www.stud-fin.no/
Epost post@stud-fin.no
Etablert 07-03-2005
Om selskapet:
Mål For å fremme en positiv faglig og administrativ utvikling ved all høyere utdanning i Midt-Troms-regionen skal selskapet: - arbeide for å etablere og utvikle regionale høgskoletilbud - ivareta funksjoner i forbindelse med driften av regionale høgskoletilbud - igangsette og utvikle prosjekter som har tilknytning til fagområder ved høgskoletilbudene i regionen, og som kan være av betydning for denne undervisningen - arbeide aktivt for å styrke kontakten og sampillet mellom høyere utdanningsinstitusjoner, videregående skole, næringsliv og offentlig forvaltning - bidra aktivt for utvikling av et miljø for forskning og utvikling (FoU)


Daglig leder: Vidar Gunnberg

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Arnfinn Andersen Styreleder
Wenche Jakobsen Styremedlem
Stig Magne Hagen Styremedlem
Margrethe Johanne Hagerupsen Styremedlem
Irene Lange Nordahl Styremedlem
Sveinung Eikeland Varamedlem
Cato Simonsen Varamedlem
Rune Hoholm VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 1,37 % 5 5 000 6 909 1 909
Norut Northern Research Institute AS 1,37 % 5 5 000 1 000 0
Troms fylkeskommune 1,37 % 5 5 000 1 000 0
Lenvik kommune 68,58 % 251 251 000 1 000 0
Bardu kommune 1,37 % 5 5 000 1 000 0
Målselv kommune 16,67 % 61 61 000 1 000 0
Akjsebeholdning: 366 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 366 000


Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
10648
9705
9397
8099
7996
6463
Driftsresultat
1945
410
-224
-41
-445
-248
Resultat etter skatt
1940
403
-218
-52
-415
-177
Balanseregnskap
Sum egenkapital
2608
669
266
484
536
951
Sum egenkapital og gjeld
3557
1772
1966
1841
1669
1598
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
6
-
4
4
4
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
5023
4746
6135
4754
4444
4461
Driftsresultat
-184
301
259
-104
-132
-133
Resultat etter skatt
-132
347
302
-9
-81
-124
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1129
1261
914
613
622
702
Sum egenkapital og gjeld
1917
1632
2219
1993
1206
1247
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
5
5
6
6
-
6
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
4055
Driftsresultat
45
Resultat etter skatt
43
Balanseregnskap
Sum egenkapital
349
Sum egenkapital og gjeld
931
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015
Egenkapitalandel 73,3% 37,8% 13,5%
Egenkapitalrentabilitet 74,4% 60,2% -82,0%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 3 år 17,6%


Leverte dokumenter
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2006
Revisorberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2006
Styrets årsberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2006


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
28-06-2019 Generalforsamling Levert Levert
01-06-2018 Generalforsamling Levert Levert
24-05-2017 Generalforsamling Levert Levert
09-06-2016 Generalforsamling Levert Levert
22-05-2015 Generalforsamling Levert Levert
06-06-2014 Generalforsamling Levert Levert
26-04-2013 Generalforsamling Levert Levert
19-04-2012 Generalforsamling Levert Levert
13-04-2011 Generalforsamling Levert Levert
21-04-2010 Generalforsamling Ikke levert Levert
16-04-2009 Generalforsamling Ikke levert Levert
14-04-2008 Generalforsamling Ikke levert Ikke levert