Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Studiesenteret Midt-Troms AS

Forretningsadresse: Bernhard Lunds vei 4
9300 FINNSNES
Postadresse: Postboks 456
9305 FINNSNES
Tlf. 77 84 02 50
Fax 77 84 03 11
Hjemmeside http://www.stud-fin.no/
Epost post@stud-fin.no
Etablert 07-03-2005
Om selskapet:
Mål For å fremme en positiv faglig og administrativ utvikling ved all høyere utdanning i Midt-Troms-regionen skal selskapet: - arbeide for å etablere og utvikle regionale høgskoletilbud - ivareta funksjoner i forbindelse med driften av regionale høgskoletilbud - igangsette og utvikle prosjekter som har tilknytning til fagområder ved høgskoletilbudene i regionen, og som kan være av betydning for denne undervisningen - arbeide aktivt for å styrke kontakten og sampillet mellom høyere utdanningsinstitusjoner, videregående skole, næringsliv og offentlig forvaltning - bidra aktivt for utvikling av et miljø for forskning og utvikling (FoU)


Daglig leder : Vidar Gunnberg
Styreleder : Arnfinn Andersen
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 1,37 % 5 5 000 6 909 1 909
Norut Northern Research Institute AS 1,37 % 5 5 000 1 000 0
Troms fylkeskommune 1,37 % 5 5 000 1 000 0
Lenvik kommune 68,58 % 251 251 000 1 000 0
Bardu kommune 1,37 % 5 5 000 1 000 0
Målselv kommune 16,67 % 61 61 000 1 000 0
Akjsebeholdning:366 Pålydende:1 000 Aksjekapital:366 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
10648
9705
9397
8099
7996
6463
Driftsresultat
1945
410
-224
-41
-445
-248
Resultat etter skatt
1940
403
-218
-52
-415
-177
Balanseregnskap
Sum egenkapital
2608
669
266
484
536
951
Sum egenkapital og gjeld
3557
1772
1966
1841
1669
1598
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
6
-
4
4
4
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
5023
4746
6135
4754
4444
4461
Driftsresultat
-184
301
259
-104
-132
-133
Resultat etter skatt
-132
347
302
-9
-81
-124
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1129
1261
914
613
622
702
Sum egenkapital og gjeld
1917
1632
2219
1993
1206
1247
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
5
5
6
6
-
6
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
4055
Driftsresultat
45
Resultat etter skatt
43
Balanseregnskap
Sum egenkapital
349
Sum egenkapital og gjeld
931
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016
Egenkapitalandel 73,3% 37,8%
Egenkapitalrentabilitet 74,4% 60,2%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 2 år 67,3%


Se leverte dokumenter