Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

TTO Nord AS

Forretningsadresse: Forskningsparken i Tromsø
9291 TROMSØ
Postadresse: Postboks 6434
9294 TROMSØ
Tlf. 77 62 94 00
Fax 77 62 94 02
Hjemmeside http://www.ttonord.no
Epost webmaster@ttonord.no
Etablert 21-03-1996
Om selskapet:
Mål Selskapets virksomhet er å bidra til kommersialisering av forskningsresultater, herunder utføre tjenester tilknyttet medisinsk forskning. Selskapet skal videre forvalte fond til bruk i forskning og faglig utvikling. Selskapets nærmere virksomhet og arbeidsoppgaver skal fastsettes i en felles instruks fra Univeristetet i Tromsø, Universitetssykehuset i Nord-Norge og NORUT Gruppen AS.
Beskrivelse TTO Nord AS skal drive aktivt søk i eierinstitusjonenes forskningsmiljøer etter ideer
og oppfinnelser som har et kommersielt potensiale.

TTO Nord AS vil i tillegg drive innovasjonsrettet informasjonsvirksomhet rettet mot
studenter og ansatte.

TTO Nord AS administrerer kliniske studier for farmasøytisk industri.


Daglig leder: Wenche Karin Storhaug Poppe

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Curtis Rice Styreleder
Anne Husebekk Styremedlem
Magne Eyolf Johnsen Styremedlem
Kenneth Ruud Styremedlem
Terje Mikkelsen Aspen Styremedlem
Ivan Cato Burkow StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 24,78 % 28 280 000 280 000 0
Norut Northern Research Institute AS 24,78 % 28 280 000 280 000 0
Fondet ved Universitetet i Tromsø 8,85 % 10 100 000 100 000 0
Akjsebeholdning: 113 Pålydende: 10 000 Aksjekapital: 1 130 000


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2010
2009
2008
2007
2006
Revisorberetning (PDF)
2010
2009
2008
2007
2006
Styrets årsberetning (PDF)
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Økonomidata etter mal (Excel)
2005


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
18-02-2011 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
18-02-2011 Generalforsamling Levert Levert
10-06-2010 Generalforsamling Ikke levert Levert
08-06-2009 Generalforsamling Ikke levert Levert
03-06-2008 Generalforsamling Ikke levert Levert
08-05-2007 Generalforsamling Ikke levert Levert