Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Kjeller Innovasjon AS

Forretningsadresse: Gunnar Randers vei 24
2007 KJELLER
Postadresse: Postboks 102
2027 KJELLER
Tlf. 64 84 43 00
Fax 64 84 43 01
Hjemmeside http://www.campuskjeller.no
Epost post@kjellerinnovasjon
Etablert 08-02-1995
Om selskapet:
Mål Fremme nærings-. FoU- og utdanningsaktiviteter med utgangspunkt i den kompetanse og de ressurser som ligger i Kjeller-miljøet. Selskapet kan delta i andre foretak kun når dette bidrar til å fremme selskapets formål.


Daglig leder: Ralph Bernstein

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Linni Tiller Styreleder
Christian Wig Styremedlem
Pål Midtlien Danielsen Styremedlem
Siri Røsberg Styremedlem
Mette Rønning Styremedlem
Hanne Marit Bjørk Styremedlem
Nils Morten Huseby Styremedlem
Kari Nygaard Varamedlem
Silje Aspholm Hole Varamedlem
Ann-Kristin Hageløkken Varamedlem
Marit Johanne Paulsen VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
OsloMet – storbyuniversitetet 0,15 % 1 000 14 500 61 000 0
Akjsebeholdning: 655 603 Pålydende: 14,5 Aksjekapital: 9 506 243,5


Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Resultatregnskap
Driftsinntekter
39436
56345
51443
43369
33630
36790
Driftsresultat
1895
-4571
-8265
-1166
-329
1310
Resultat etter skatt
5768
-6045
-10536
6321
1423
1407
Balanseregnskap
Sum egenkapital
46043
35774
41820
52355
46034
44610
Sum egenkapital og gjeld
82624
74841
73304
74121
57190
58316
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
22
24
14
14
13
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
34743
37614
26796
17291
20260
21967
Driftsresultat
805
2014
-279
-206
79
1360
Resultat etter skatt
3937
4581
45
998
-2211
1665
Balanseregnskap
Sum egenkapital
43203
39380
34799
34754
33971
36183
Sum egenkapital og gjeld
55845
52498
44184
40337
44235
42203
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
12
12
9
-
10
8
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
18141
13755
13097
-
-
-
Driftsresultat
2625
1608
2456
0
0
0
Resultat etter skatt
2563
2242
3021
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
34917
32354
30351
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
40247
35981
33988
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
8
7
-
-
-
-
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat etter skatt
Balanseregnskap
Sum egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2016 2015 2014
Egenkapitalandel 55,7% 47,8% 57,1% 70,6% 80,5%
Egenkapitalrentabilitet 12,5% -16,9% -25,2% 12,1% 3,1%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 5 år -2,9%


Leverte dokumenter
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Revisorberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Styrets årsberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Økonomidata etter mal (Excel)
2005


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
15-03-2019 Generalforsamling Levert Levert
20-08-2018 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
24-05-2018 Generalforsamling Levert Levert
15-05-2018 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
20-12-2017 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
15-06-2017 Generalforsamling Levert Levert
08-06-2016 Generalforsamling Levert Levert
10-06-2015 Generalforsamling Levert Levert
11-06-2014 Generalforsamling Levert Levert
13-06-2013 Generalforsamling Levert Levert
25-04-2012 Generalforsamling Levert Levert
08-06-2011 Generalforsamling Levert Levert
17-06-2010 Generalforsamling Levert Levert
07-07-2009 Generalforsamling Levert Levert
30-09-2008 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert
17-06-2008 Generalforsamling Ikke levert Levert