Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Kjeller Innovasjon AS

Forretningsadresse: Gunnar Randers vei 24
2007 KJELLER
Postadresse: Postboks 102
2027 KJELLER
Tlf. 64 84 43 00
Fax 64 84 43 01
Hjemmeside http://www.campuskjeller.no
Epost post@kjellerinnovasjon
Etablert 08-02-1995
Om selskapet:
Mål Fremme nærings-. FoU- og utdanningsaktiviteter med utgangspunkt i den kompetanse og de ressurser som ligger i Kjeller-miljøet. Selskapet kan delta i andre foretak kun når dette bidrar til å fremme selskapets formål.


Daglig leder : Terje Landsgård
Styreleder : Nils Morten Huseby
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
OsloMet – storbyuniversitetet 0,15 % 1 000 14 500 61 000 0
Akjsebeholdning:655 603 Pålydende:14,5 Aksjekapital:9 506 243,5


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter
38596
39436
56345
51443
43369
33630
Driftsresultat
-87
1895
-4571
-8265
-1166
-329
Resultat etter skatt
1686
5768
-6045
-10536
6321
1423
Balanseregnskap
Sum egenkapital
47729
46043
35774
41820
52355
46034
Sum egenkapital og gjeld
81929
82624
74841
73304
74121
57190
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
10
-
22
24
14
14
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Resultatregnskap
Driftsinntekter
36790
34743
37614
26796
17291
20260
Driftsresultat
1310
805
2014
-279
-206
79
Resultat etter skatt
1407
3937
4581
45
998
-2211
Balanseregnskap
Sum egenkapital
44610
43203
39380
34799
34754
33971
Sum egenkapital og gjeld
58316
55845
52498
44184
40337
44235
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
13
12
12
9
-
10
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Resultatregnskap
Driftsinntekter
21967
18141
13755
13097
-
-
Driftsresultat
1360
2625
1608
2456
0
0
Resultat etter skatt
1665
2563
2242
3021
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
36183
34917
32354
30351
0
0
Sum egenkapital og gjeld
42203
40247
35981
33988
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
8
8
7
-
-
-
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
-
Driftsresultat
0
Resultat etter skatt
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
0
Sum egenkapital og gjeld
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel 58,3% 55,7% 47,8% 57,1%
Egenkapitalrentabilitet 3,5% 12,5% -16,9% -25,2%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år -6,5%


Se leverte dokumenter