Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Kjeller Innovasjon AS

Forretningsadresse: Gunnar Randers vei 24
2007 KJELLER
Postadresse: Postboks 102
2027 KJELLER
Tlf. 64 84 43 00
Fax 64 84 43 01
Hjemmeside http://www.campuskjeller.no
Epost post@kjellerinnovasjon
Etablert 08-02-1995
Om selskapet:
Mål Fremme nærings-. FoU- og utdanningsaktiviteter med utgangspunkt i den kompetanse og de ressurser som ligger i Kjeller-miljøet. Selskapet kan delta i andre foretak kun når dette bidrar til å fremme selskapets formål.


Daglig leder : Ralph Bernstein
Styreleder : Linni Tiller
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
OsloMet – storbyuniversitetet 0,15 % 1 000 14 500 61 000 0
Akjsebeholdning:655 603 Pålydende:14,5 Aksjekapital:9 506 243,5


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Resultatregnskap
Driftsinntekter
39436
56345
51443
43369
33630
36790
Driftsresultat
1895
-4571
-8265
-1166
-329
1310
Resultat etter skatt
5768
-6045
-10536
6321
1423
1407
Balanseregnskap
Sum egenkapital
46043
35774
41820
52355
46034
44610
Sum egenkapital og gjeld
82624
74841
73304
74121
57190
58316
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
22
24
14
14
13
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
34743
37614
26796
17291
20260
21967
Driftsresultat
805
2014
-279
-206
79
1360
Resultat etter skatt
3937
4581
45
998
-2211
1665
Balanseregnskap
Sum egenkapital
43203
39380
34799
34754
33971
36183
Sum egenkapital og gjeld
55845
52498
44184
40337
44235
42203
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
12
12
9
-
10
8
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
18141
13755
13097
-
-
-
Driftsresultat
2625
1608
2456
0
0
0
Resultat etter skatt
2563
2242
3021
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
34917
32354
30351
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
40247
35981
33988
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
8
7
-
-
-
-
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat etter skatt
Balanseregnskap
Sum egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel 55,7% 47,8% 57,1% 70,6%
Egenkapitalrentabilitet 12,5% -16,9% -25,2% 12,1%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år -4,4%


Se leverte dokumenter