Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Vangslund AS

Forretningsadresse: Olav Kyrresgate 9
7489 TRONDHEIM
Tlf. 73 59 88 48
Fax 73 59 68 79
Epost tore.syversen@ntnu.no
Etablert 23-10-1987
Om selskapet:
Mål Planlegging, utbygging, utleie og salg av fast eiendom.


Daglig leder : Harald Bjørlykke
Styreleder : Lindis Burheim
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 100 % 398 3 980 000 48 058 500 44 078 500
Akjsebeholdning:398 Pålydende:10 000 Aksjekapital:3 980 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter
8061
7859
7884
5776
5615
5517
Driftsresultat
4558
1525
3471
3996
3414
3766
Resultat etter skatt
4166
1664
3190
3406
4203
3098
Balanseregnskap
Sum egenkapital
73586
69420
67756
64566
61161
56957
Sum egenkapital og gjeld
75787
71104
70087
66921
63637
59626
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
0
0
0
0
1
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Resultatregnskap
Driftsinntekter
5478
5741
5293
5017
4974
4837
Driftsresultat
3569
3102
3774
3565
3552
3428
Resultat etter skatt
2994
2608
3404
2721
2781
2935
Balanseregnskap
Sum egenkapital
53860
50865
48257
44854
42132
39351
Sum egenkapital og gjeld
56664
54346
51735
48393
46089
44218
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
1
1
1
1
1
2007
2006
2005
2004
Resultatregnskap
Driftsinntekter
4822
4720
37477
9812
Driftsresultat
3235
3177
34758
6539
Resultat etter skatt
2549
2461
25628
2847
Balanseregnskap
Sum egenkapital
36416
33867
31686
17758
Sum egenkapital og gjeld
42205
41103
41006
59593
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
1
1
-


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel 97,1% 97,6% 96,7% 96,5%
Egenkapitalrentabilitet 5,7% 2,4% 4,7% 5,3%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 4,5%


Se leverte dokumenter