Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Vangslund AS

Forretningsadresse: Olav Kyrresgate 9
7489 TRONDHEIM
Tlf. 73 59 88 48
Fax 73 59 68 79
Epost tore.syversen@ntnu.no
Etablert 23-10-1987
Om selskapet:
Mål Planlegging, utbygging, utleie og salg av fast eiendom.


Daglig leder : Harald Bjørlykke
Styreleder : Lindis Burheim
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 100 % 398 3 980 000 48 058 500 44 078 500
Akjsebeholdning:398 Pålydende:10 000 Aksjekapital:3 980 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
7884
5776
5615
5517
5478
5741
Driftsresultat
3471
3996
3414
3766
3569
3102
Resultat etter skatt
3190
3406
4203
3098
2994
2608
Balanseregnskap
Sum egenkapital
67756
64566
61161
56957
53860
50865
Sum egenkapital og gjeld
70087
66921
63637
59626
56664
54346
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
0
0
1
1
1
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
5293
5017
4974
4837
4822
4720
Driftsresultat
3774
3565
3552
3428
3235
3177
Resultat etter skatt
3404
2721
2781
2935
2549
2461
Balanseregnskap
Sum egenkapital
48257
44854
42132
39351
36416
33867
Sum egenkapital og gjeld
51735
48393
46089
44218
42205
41103
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
1
1
1
1
1
2005
2004
Resultatregnskap
Driftsinntekter
37477
9812
Driftsresultat
34758
6539
Resultat etter skatt
25628
2847
Balanseregnskap
Sum egenkapital
31686
17758
Sum egenkapital og gjeld
41006
59593
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
-


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015 2014
Egenkapitalandel 96,7% 96,5% 96,1% 95,5%
Egenkapitalrentabilitet 4,7% 5,3% 6,9% 5,4%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 5,6%


Se leverte dokumenter