Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Stavanger Helseforskning AS

Forretningsadresse: Jan Johnsens gate 5
4011 STAVANGER
Postadresse: Postboks 8100
4068 STAVANGER
Tlf. 51 91 09 10
Fax 51 91 09 01
Hjemmeside http://www.stahf.no
Epost terje.vaaland@stahf.no
Etablert 10-11-2003


Daglig leder: Terje I. Våland

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Troels Gyde Jacobsen Styreleder
Susanne Gitlesen Styremedlem
Svein Skeie Styremedlem
Tor Albert Ersdal Styremedlem
Fiona Provan StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Stavanger 7 % 350 35 000 105 000 70 000
Akjsebeholdning: 5 000 Pålydende: 100 Aksjekapital: 500 000


Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
5836
6513
9639
12274
8286
11360
Driftsresultat
-441
-888
-589
-1982
-1107
-1782
Resultat etter skatt
-185
-1168
-623
-1489
-94
-847
Balanseregnskap
Sum egenkapital
154
339
1507
2130
3619
3713
Sum egenkapital og gjeld
51128
46957
49407
58027
50318
49906
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
5
5
6
6
6
7
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
12255
10717
13701
10435
9368
10818
Driftsresultat
-1789
-160
-743
621
-796
89
Resultat etter skatt
-1067
404
123
2470
253
508
Balanseregnskap
Sum egenkapital
4560
5626
5223
5100
2630
2377
Sum egenkapital og gjeld
51900
44114
46313
38200
30860
22516
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
15
15
14
6
8
12
2005
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
9454
7466
-
-
-
Driftsresultat
336
-611
0
0
0
Resultat etter skatt
543
-444
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1868
1325
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
16966
19276
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
5
-
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016
Egenkapitalandel 0,3% 0,7%
Egenkapitalrentabilitet -120,1% -344,5%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 2 år -232,3%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2006
2006
2005
Revisorberetning (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Styrets årsberetning (PDF)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Økonomidata etter mal (Excel)
2005


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
17-06-2020 Generalforsamling Levert Levert
02-04-2019 Generalforsamling Levert Levert
14-03-2018 Generalforsamling Levert Levert
15-03-2017 Generalforsamling Levert Levert
16-03-2016 Generalforsamling Levert Levert
16-03-2015 Generalforsamling Levert Levert
12-03-2014 Generalforsamling Levert Levert
21-03-2013 Generalforsamling Levert Levert
20-03-2012 Generalforsamling Levert Levert
31-08-2011 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
22-03-2011 Generalforsamling Levert Levert
20-04-2010 Generalforsamling Levert Levert
27-04-2009 Generalforsamling Levert Levert
24-02-2009 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
17-06-2008 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert
14-04-2008 Generalforsamling Ikke levert Levert
29-03-2007 Generalforsamling Ikke levert Levert