Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Sarsia Innovation AS

Forretningsadresse: Thormøhlensgate 51
5006 BERGEN
Tlf. 90626870
Fax 55 59 59 48
Hjemmeside http://www.sarsia.com
Epost hans@sarsia.com
Etablert 04-01-2001
Om selskapet:
Mål Selskapets virksomhet er å bidra til nyskaping og etablering av virksomhet, ved å delta i prosjekter og tilby tjenester, kompetanse og nettverk relatert til forskning og utvikling - og teknologibaserte ideer og prosjekter i region Vest.


Daglig leder: Hans Johan Hekland
Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Stiftelsen Universitetsforskning i Bergen 24,1 % 59 827 7 478 375 7 478 375 0
Selskapet for Industrivekstanlegg(SIVA) 20,13 % 49 993 6 249 125 6 249 125 0
Vesta forsikring 8,17 % 20 283 2 535 375 2 637 125 0
Sparebanken Vest 4,91 % 12 200 1 525 000 1 525 000 0
Vital Forsikring ASA 4,81 % 11 936 1 492 000 1 492 000 0
Rieber & Søn ASA 4,53 % 11 257 1 407 125 1 407 125 0
L. Meltzers Høyskolefond 4,92 % 12 204 1 525 500 1 525 500 0
Nordea Liv Norge AS 8,05 % 20 000 2 500 000 2 500 000 0
Frank Mohn AS 4,44 % 11 019 1 377 375 1 377 375 0
DnB NOR Bank ASA 4,41 % 10 957 1 369 625 1 369 625 0
Akjsebeholdning: 248 296 Pålydende: 125 Aksjekapital: 31 037 000


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2009
2008
2007
2006
2005
Revisorberetning (PDF)
2009
2008
2007
2006
2005
Styrets årsberetning (PDF)
2009
2008
2007
2006
2005
Økonomidata etter mal (Excel)
2005


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
30-11-2010 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
14-06-2010 Generalforsamling Levert Levert
18-06-2009 Generalforsamling Levert Levert
11-06-2008 Generalforsamling Ikke levert Levert
08-06-2007 Generalforsamling Ikke levert Levert