Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Offshore Simulator Centre AS

Forretningsadresse: Borgundveien 340
6009 ÅLESUND
Postadresse:
6025 ÅLESUND
Tlf. +4797707600
Fax +4785233090
Hjemmeside http://www.offsim.no
Epost post@offsim.no
Etablert 28-06-2004


Daglig leder: Joel Alexander Mills

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Per Ekelund Styreleder
Asbjørn Skaro Styremedlem
Svein Stakkestad Styremedlem
Henning Borgen Styremedlem
Arne Fredheim Varamedlem
Annik Magerholm Fet VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 25 % 700 700 000 910 000 210 000
Akjsebeholdning: 2 800 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 2 800 000


Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Resultatregnskap
Driftsinntekter
34964
37487
26196
29236
45231
26075
Driftsresultat
1000
1070
680
124
3935
1005
Resultat etter skatt
1602
1841
1510
1005
3900
-
Balanseregnskap
Sum egenkapital
17330
15728
13887
12377
11372
7472
Sum egenkapital og gjeld
35105
28855
28634
20949
27699
17826
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
23
21
19
20
20
17
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
-
0
Statlige tilskudd
-
-
-
-
-
1820
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
-
-
-
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
35881
41509
39894
32571
32145
27561
Driftsresultat
642
257
1921
-3327
1241
4463
Resultat etter skatt
589
526
1811
-1871
1730
3406
Balanseregnskap
Sum egenkapital
7577
6988
6462
4650
6521
4791
Sum egenkapital og gjeld
19743
17050
20967
21271
16251
7386
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
17
17
15
15
11
6
Årlige statstilskudd
0
0
0
0
0
-
Statlige tilskudd
1812
2420
4437
1516
963
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
0
0
-
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
6032
1085
Driftsresultat
32
-1043
Resultat etter skatt
145
-629
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1385
1240
Sum egenkapital og gjeld
9899
5973
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
3
0
Årlige statstilskudd
-
-
Statlige tilskudd
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel 49,4% 54,5% 48,5% 59,1%
Egenkapitalrentabilitet 9,2% 11,7% 10,9% 8,1%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 10,0%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Revisorberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010
2009
2008
2007
2007
2006
Styrets årsberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2007
2006


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
21-06-2019 Generalforsamling Levert Levert
11-06-2018 Generalforsamling Levert Levert
09-06-2017 Generalforsamling Levert Levert
03-06-2016 Generalforsamling Levert Levert
20-05-2016 Generalforsamling Levert Levert
23-06-2015 Generalforsamling Levert Levert
24-06-2014 Generalforsamling Levert Levert
26-04-2013 Generalforsamling Levert Levert
18-06-2012 Generalforsamling Levert Levert
23-05-2011 Generalforsamling Levert Levert
26-05-2010 Generalforsamling Levert Levert
12-05-2009 Generalforsamling Levert Levert
16-06-2008 Generalforsamling Levert Levert
19-06-2007 Generalforsamling Ikke levert Levert