Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Offshore Simulator Centre AS

Forretningsadresse: Borgundveien 340
6009 ÅLESUND
Postadresse:
6025 ÅLESUND
Tlf. +4797707600
Fax +4785233090
Hjemmeside http://www.offsim.no
Epost post@offsim.no
Etablert 28-06-2004


Daglig leder : Joel Alexander Mills
Styreleder : Per Ekelund
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 25 % 700 700 000 910 000 210 000
Akjsebeholdning:2 800 Pålydende:1 000 Aksjekapital:2 800 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
37487
26196
29236
45231
26075
35881
Driftsresultat
1070
680
124
3935
1005
642
Resultat etter skatt
1841
1510
1005
3900
-
589
Balanseregnskap
Sum egenkapital
15728
13887
12377
11372
7472
7577
Sum egenkapital og gjeld
28855
28634
20949
27699
17826
19743
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
21
19
20
20
17
17
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
0
0
Statlige tilskudd
-
-
-
-
1820
1812
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
41509
39894
32571
32145
27561
6032
Driftsresultat
257
1921
-3327
1241
4463
32
Resultat etter skatt
526
1811
-1871
1730
3406
145
Balanseregnskap
Sum egenkapital
6988
6462
4650
6521
4791
1385
Sum egenkapital og gjeld
17050
20967
21271
16251
7386
9899
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
17
15
15
11
6
3
Årlige statstilskudd
0
0
0
0
-
-
Statlige tilskudd
2420
4437
1516
963
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
0
0
-
-
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
1085
Driftsresultat
-1043
Resultat etter skatt
-629
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1240
Sum egenkapital og gjeld
5973
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
Årlige statstilskudd
-
Statlige tilskudd
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
-


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015 2014
Egenkapitalandel 54,5% 48,5% 59,1% 41,1%
Egenkapitalrentabilitet 11,7% 10,9% 8,1% 34,3%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 16,2%


Se leverte dokumenter