Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Offshore Simulator Centre AS

Forretningsadresse: Borgundveien 340
6009 ÅLESUND
Postadresse:
6025 ÅLESUND
Tlf. +4797707600
Fax +4785233090
Hjemmeside http://www.offsim.no
Epost post@offsim.no
Etablert 28-06-2004


Daglig leder : Joel Alexander Mills
Styreleder : Jan Emblemsvåg
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 29 % 812 812 000 1 673 598 0
Akjsebeholdning:2 800 Pålydende:1 000 Aksjekapital:2 800 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter
48284
34964
37487
26196
29236
45231
Driftsresultat
1228
1000
1070
680
124
3935
Resultat etter skatt
1759
1602
1841
1510
1005
3900
Balanseregnskap
Sum egenkapital
19098
17330
15728
13887
12377
11372
Sum egenkapital og gjeld
45482
35105
28855
28634
20949
27699
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
27
23
21
19
20
20
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
-
-
Statlige tilskudd
-
-
-
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
-
-
-
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Resultatregnskap
Driftsinntekter
26075
35881
41509
39894
32571
32145
Driftsresultat
1005
642
257
1921
-3327
1241
Resultat etter skatt
-
589
526
1811
-1871
1730
Balanseregnskap
Sum egenkapital
7472
7577
6988
6462
4650
6521
Sum egenkapital og gjeld
17826
19743
17050
20967
21271
16251
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
17
17
17
15
15
11
Årlige statstilskudd
0
0
0
0
0
0
Statlige tilskudd
1820
1812
2420
4437
1516
963
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
-
0
0
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
27561
6032
1085
Driftsresultat
4463
32
-1043
Resultat etter skatt
3406
145
-629
Balanseregnskap
Sum egenkapital
4791
1385
1240
Sum egenkapital og gjeld
7386
9899
5973
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
6
3
0
Årlige statstilskudd
-
-
-
Statlige tilskudd
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel 42,0% 49,4% 54,5% 48,5%
Egenkapitalrentabilitet 9,2% 9,2% 11,7% 10,9%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 10,3%


Se leverte dokumenter