Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Norwegian Safety Promotion Centre AS

Forretningsadresse: Havnegaten 1
9404 HARSTAD
Tlf. 77 02 71 38
Fax
Hjemmeside http://www.norsafety.com
Etablert 02-07-2003
Om selskapet:
Mål Utvikling og drift av et kompetansesenter innenfor skadeforebygging og sikkerhet. Selskapet skal levere kunnskapsbaserte tjenester innenfor sitt virksomhetsområde,og fremme kompetanseutvikling på grunnlag av selskapets virksomhet, samt det som naturlig faller inn under dette.
Beskrivelse

Jfr. selskapets målsetting.

NorSafety AS utvikler og formidler kunnskap relatert til skadeforebygging, ulykkesforebygging og sikkerhet.

Selskapets forretningskontor er i Harstad.Daglig leder: Kees Jan Verhage

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Per Martin Knutsen Styreleder
Bjørn Bremer Styremedlem
Anne Clancy Styremedlem
Oddvar Emil Larsen Styremedlem
Svein Harald Haukebøe Styremedlem
Hege Fredheim Kildal Styremedlem
Geir Øverland Varamedlem
Kjetil Bjørkelund Varamedlem
Hanne Husom Haukland VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Harstad kommune 28,12 % 2 250 225 000 0 0
Forskningsstiftelsen i Harstad 28,12 % 2 250 225 000 0 0
Helse Nord RHF 40,62 % 3 250 325 000 0 0
Akjsebeholdning: 8 000 Pålydende: 100 Aksjekapital: 800 000


Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
2647
2855
3080
2490
1620
1749
Driftsresultat
-477
-338
39
440
-2
29
Resultat etter skatt
-478
-338
39
441
-4
30
Balanseregnskap
Sum egenkapital
-36
442
779
740
299
303
Sum egenkapital og gjeld
355
1379
1428
1601
889
572
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
-
3
2
2
2
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
1356
1405
836
95
310
266
Driftsresultat
-58
6
20
-109
-49
-269
Resultat etter skatt
-57
7
21
-109
-51
-273
Balanseregnskap
Sum egenkapital
273
330
323
302
411
-238
Sum egenkapital og gjeld
642
756
426
389
537
246
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
1
1
-
1
2
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
1188
-
-
-
Driftsresultat
150
0
0
0
Resultat etter skatt
150
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
35
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
836
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015
Egenkapitalandel -10,1% 32,1%
Egenkapitalrentabilitet 1 327,8% -76,5%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 2 år 625,7%


Leverte dokumenter
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Revisorberetning (PDF)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Styrets årsberetning (PDF)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2005
2005
Økonomidata etter mal (Excel)
2005


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
31-05-2018 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
21-06-2017 Generalforsamling Levert Levert
13-06-2016 Generalforsamling Levert Levert
01-06-2015 Generalforsamling Levert Levert
04-06-2014 Generalforsamling Levert Levert
21-05-2013 Generalforsamling Levert Levert
30-03-2012 Generalforsamling Levert Levert
15-03-2012 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
17-06-2011 Generalforsamling Levert Levert
28-06-2010 Generalforsamling Levert Levert
27-04-2009 Generalforsamling Levert Levert
23-06-2008 Generalforsamling Ikke levert Ikke levert
18-04-2007 Generalforsamling Ikke levert Ikke levert