Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Norkveite AS

Forretningsadresse: Mørkvedbukta-NMU
8020 BODØ
Tlf. 75 58 37 07
Fax 75 58 37 08
Etablert 21-08-1992
Om selskapet:
Mål Selskapets formål er å eie et produksjonsanlegg for marine arter som på forretningsmessig grunnlag kan leies ut, som kan drive forskning på marine arter, produsere egg, yngel og matfisk av marine arter, samt det som naturlig hører med.


Daglig leder : Terje Almendingen
Styreleder : Mads Torissen
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Nord universitet 58,37 % 2 965 2 965 000 25 000 -2 940 000
Akjsebeholdning:5 080 Pålydende:1 000 Aksjekapital:5 080 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Resultatregnskap
Driftsinntekter
1100
1100
1100
2125
2300
2300
Driftsresultat
32
75
47
989
1009
941
Resultat etter skatt
62
95
54
866
1098
1015
Balanseregnskap
Sum egenkapital
6020
5958
5863
7609
6743
5645
Sum egenkapital og gjeld
6294
6314
7587
7791
6770
5669
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
1
1
1
1
1
Årlige statstilskudd
-
-
-
0
0
0
Statlige tilskudd
-
-
-
0
0
0
Oppdrag fra statlig virksomhet
1100
1100
1100
2125
2300
2300
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
2300
2300
2300
2300
2380
2345
Driftsresultat
1614
166
105
101
222
207
Resultat etter skatt
1660
170
91
52
58
18
Balanseregnskap
Sum egenkapital
4629
2969
2799
2708
3275
3217
Sum egenkapital og gjeld
4647
3263
3890
4803
5309
5570
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
1
1
1
1
1
Årlige statstilskudd
0
0
0
0
0
0
Statlige tilskudd
0
-
-
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
2300
2300
2300
2300
-
-
2006
2005
2004
Resultatregnskap
Driftsinntekter
2475
2120
9099
Driftsresultat
191
405
107
Resultat etter skatt
-1
199
-234
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3199
3200
3002
Sum egenkapital og gjeld
6102
8305
9996
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
1
4
Årlige statstilskudd
0
0
0
Statlige tilskudd
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel 95,6% 94,4% 77,3% 97,7%
Egenkapitalrentabilitet 1,0% 1,6% 0,9% 11,4%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 3,7%


Se leverte dokumenter