Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Norkveite AS

Forretningsadresse: Mørkvedbukta-NMU
8020 BODØ
Tlf. 75 58 37 07
Fax 75 58 37 08
Etablert 21-08-1992
Om selskapet:
Mål Selskapets formål er å eie et produksjonsanlegg for marine arter som på forretningsmessig grunnlag kan leies ut, som kan drive forskning på marine arter, produsere egg, yngel og matfisk av marine arter, samt det som naturlig hører med.


Daglig leder : Terje Almendingen
Styreleder : Mads Torissen
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Nord universitet 58,37 % 2 965 2 965 000 25 000 -2 940 000
Akjsebeholdning:5 080 Pålydende:1 000 Aksjekapital:5 080 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter
1100
1100
1100
1100
2125
2300
Driftsresultat
10
32
75
47
989
1009
Resultat etter skatt
48
62
95
54
866
1098
Balanseregnskap
Sum egenkapital
6068
6020
5958
5863
7609
6743
Sum egenkapital og gjeld
6090
6294
6314
7587
7791
6770
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
1
1
1
1
1
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
0
0
Statlige tilskudd
-
-
-
-
0
0
Oppdrag fra statlig virksomhet
1100
1100
1100
1100
2125
2300
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Resultatregnskap
Driftsinntekter
2300
2300
2300
2300
2300
2380
Driftsresultat
941
1614
166
105
101
222
Resultat etter skatt
1015
1660
170
91
52
58
Balanseregnskap
Sum egenkapital
5645
4629
2969
2799
2708
3275
Sum egenkapital og gjeld
5669
4647
3263
3890
4803
5309
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
1
1
1
1
1
Årlige statstilskudd
0
0
0
0
0
0
Statlige tilskudd
0
0
-
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
2300
2300
2300
2300
2300
-
2007
2006
2005
2004
Resultatregnskap
Driftsinntekter
2345
2475
2120
9099
Driftsresultat
207
191
405
107
Resultat etter skatt
18
-1
199
-234
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3217
3199
3200
3002
Sum egenkapital og gjeld
5570
6102
8305
9996
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
1
1
4
Årlige statstilskudd
0
0
0
0
Statlige tilskudd
-
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel 99,6% 95,6% 94,4% 77,3%
Egenkapitalrentabilitet 0,8% 1,0% 1,6% 0,9%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 1,1%


Se leverte dokumenter