Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Norkveite AS

Forretningsadresse: Mørkvedbukta-NMU
8020 BODØ
Tlf. 75 58 37 07
Fax 75 58 37 08
Etablert 21-08-1992
Om selskapet:
Mål Selskapets formål er å eie et produksjonsanlegg for marine arter som på forretningsmessig grunnlag kan leies ut, som kan drive forskning på marine arter, produsere egg, yngel og matfisk av marine arter, samt det som naturlig hører med.


Daglig leder : Terje Almendingen
Styreleder : Mads Torissen
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Nord universitet 58,37 % 2 965 2 965 000 25 000 -2 940 000
Akjsebeholdning:5 080 Pålydende:1 000 Aksjekapital:5 080 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
1100
1100
2125
2300
2300
2300
Driftsresultat
75
47
989
1009
941
1614
Resultat etter skatt
95
54
866
1098
1015
1660
Balanseregnskap
Sum egenkapital
5958
5863
7609
6743
5645
4629
Sum egenkapital og gjeld
6314
7587
7791
6770
5669
4647
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
1
1
1
1
1
Årlige statstilskudd
-
-
0
0
0
0
Statlige tilskudd
-
-
0
0
0
0
Oppdrag fra statlig virksomhet
1100
1100
2125
2300
2300
2300
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
2300
2300
2300
2380
2345
2475
Driftsresultat
166
105
101
222
207
191
Resultat etter skatt
170
91
52
58
18
-1
Balanseregnskap
Sum egenkapital
2969
2799
2708
3275
3217
3199
Sum egenkapital og gjeld
3263
3890
4803
5309
5570
6102
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
1
1
1
1
1
Årlige statstilskudd
0
0
0
0
0
0
Statlige tilskudd
-
-
-
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
2300
2300
2300
-
-
-
2005
2004
Resultatregnskap
Driftsinntekter
2120
9099
Driftsresultat
405
107
Resultat etter skatt
199
-234
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3200
3002
Sum egenkapital og gjeld
8305
9996
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
4
Årlige statstilskudd
0
0
Statlige tilskudd
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015 2014
Egenkapitalandel 94,4% 77,3% 97,7% 99,6%
Egenkapitalrentabilitet 1,6% 0,9% 11,4% 16,3%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 7,5%


Se leverte dokumenter