Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Labora AS

Forretningsadresse: Klinkerveien 8
8006 BODØ
Postadresse:
Kommune: BODØ
Tlf. 75 56 63 00
Fax
Hjemmeside http://www.labora.no/
Epost firmapost@labora.no
Etablert 14-10-2003
Om selskapet:
Mål Selskapets formål er å være et uavhengig anerkjent selskap som på høyt faglig nivå skal tilby og utføre prøvetaking, analyser, konsulenttjenester og veterinærmedisinske tjenester, samt annen virksomhet som etterspørres av kunder eller eiere, herunder også deltakelse i andre selskaper. Selskapets virksomhet omfatter også FoU og formidling av FoU-kompetanse.


Daglig leder: Karianne Jakobsen

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Bjørn Ove Moum Nestleder
Leif Magne Hjelseng Styreleder
Bjørnar Skjemstad Styremedlem
Mariann Meby Styremedlem
Ellisiv Løvold Styremedlem
Ellen Bakkefjell Varamedlem
Ida Jørgensen VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Helse og Miljøtilsyn Salten IKS 0 % 0 0 0 0
Iris Salten IKS 97,73 % 21 500 2 150 000 2 150 000 0
Akjsebeholdning: 22 000 Pålydende: 100 Aksjekapital: 2 200 000


Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
28653
27099
22285
18436
15353
15148
Driftsresultat
1716
2995
3214
1193
30
539
Resultat etter skatt
1258
2193
2349
865
80
379
Balanseregnskap
Sum egenkapital
6767
6012
7213
5334
4815
4735
Sum egenkapital og gjeld
16229
15980
12650
8905
7409
7431
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
20
18
17
14
14
14
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
-
-
Statlige tilskudd
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
15085
12369
10083
9571
8037
8356
Driftsresultat
1252
539
-89
42
-151
-116
Resultat etter skatt
892
382
-29
98
-64
-59
Balanseregnskap
Sum egenkapital
4359
3467
3085
3113
3016
3080
Sum egenkapital og gjeld
7387
5718
5062
4709
4178
4531
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
14
13
13
12
11
10
Årlige statstilskudd
-
-
0
0
0
0
Statlige tilskudd
-
-
40
-
-
-
2005
2004
Resultatregnskap
Driftsinntekter
9002
8556
Driftsresultat
614
581
Resultat etter skatt
464
430
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3139
2674
Sum egenkapital og gjeld
4555
5617
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
12
12
Årlige statstilskudd
0
0
Statlige tilskudd
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015
Egenkapitalandel 41,7% 37,6% 57,0%
Egenkapitalrentabilitet 18,6% 36,5% 32,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 3 år 29,2%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Revisorberetning (PDF)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Styrets årsberetning (PDF)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Økonomidata etter mal (Excel)
2005


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
15-05-2018 Generalforsamling Levert Levert
03-05-2017 Generalforsamling Levert Levert
04-05-2016 Generalforsamling Levert Levert
21-04-2015 Generalforsamling Levert Levert
13-05-2014 Generalforsamling Levert Levert
08-05-2013 Generalforsamling Levert Levert
25-05-2012 Generalforsamling Levert Levert
07-06-2011 Generalforsamling Levert Levert
16-06-2010 Generalforsamling Levert Levert
24-06-2009 Generalforsamling Levert Levert
13-06-2008 Generalforsamling Ikke levert Levert
11-06-2007 Generalforsamling Ikke levert Levert