Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Kunnskapsparken Helgeland AS

Forretningsadresse: Campus Helgeland, Torggata 1B
8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 1364
8602 Mo i Rana
Tlf. 75 13 77 10
Fax 75 13 77 09
Hjemmeside http://www.kunnskapsparken.com
Epost post@kph.no
Om selskapet:
Mål Hovedmål med selskapets virksomhet er å bidra til vekst på Helgeland ved å jobbe med kompetanse, nettverk, innovasjon og inkubasjon, samt tidligfase-investeringer.


Daglig leder: Bjørn Audun Risøy

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Jens Kristian Rønning Styreleder
Håkon Stanghelle Styremedlem
Jack Arild Ødegård Styremedlem
Bjørn Arne Skogstad Styremedlem
Tonje Nermark Styremedlem
Rachel Berg Styremedlem
Lillian Sørensen Varamedlem
Bjørn Tore Brønnlund Varamedlem
Jan Ivan Gabor VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Nord universitet 0,72 % 75 75 000 75 000 0
Akjsebeholdning: 10 397 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 10 397 000


Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Resultatregnskap
Driftsinntekter
26753
23672
23195
15479
14865
14173
Driftsresultat
1513
1704
211
1122
724
662
Resultat etter skatt
881
1205
151
896
665
606
Balanseregnskap
Sum egenkapital
17563
16682
15477
11076
10179
9514
Sum egenkapital og gjeld
23484
21279
18909
13077
12102
11363
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
12
9
9
7
7
7
Årlige statstilskudd
-
-
-
0
-
0
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
11984
9387
8181
7763
6862
7321
Driftsresultat
806
148
222
-98
-352
371
Resultat etter skatt
759
306
308
75
40
470
Balanseregnskap
Sum egenkapital
8908
8148
7842
7533
7458
8217
Sum egenkapital og gjeld
11351
9850
8937
8447
8524
8217
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
7
5
4
5
5
5
Årlige statstilskudd
0
0
0
0
0
0
2006
2005
2004
Resultatregnskap
Driftsinntekter
7758
6334
3383
Driftsresultat
460
16
-965
Resultat etter skatt
426
81
-824
Balanseregnskap
Sum egenkapital
6947
6521
5440
Sum egenkapital og gjeld
7815
7153
6826
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
3
3
-
Årlige statstilskudd
-
0
-


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel 74,8% 78,4% 81,8% 84,7%
Egenkapitalrentabilitet 5,0% 7,2% 1,0% 8,1%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 5,3%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2006
2005
Revisorberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2006
2005
Styrets årsberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2006
2005
Økonomidata etter mal (Excel)
2005


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
15-11-2019 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert
11-06-2019 Generalforsamling Levert Levert
23-05-2018 Generalforsamling Levert Levert
23-05-2017 Generalforsamling Levert Levert
15-09-2016 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
15-09-2016 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
09-06-2016 Generalforsamling Levert Levert
10-06-2015 Generalforsamling Levert Levert
24-06-2014 Generalforsamling Levert Levert
24-06-2013 Generalforsamling Levert Levert
19-06-2012 Generalforsamling Levert Levert
15-06-2011 Generalforsamling Levert Levert
22-06-2010 Generalforsamling Levert Levert
19-06-2009 Generalforsamling Levert Levert
17-06-2008 Generalforsamling Levert Levert
19-06-2007 Generalforsamling Levert Levert
27-04-2006 Generalforsamling Levert Levert