Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Kunnskapsparken Helgeland AS

Forretningsadresse: Campus Helgeland, Torggata 1B
8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 1364
8602 Mo i Rana
Tlf. 75 13 77 10
Fax 75 13 77 09
Hjemmeside http://www.kunnskapsparken.com
Epost post@kph.no
Om selskapet:
Mål Hovedmål med selskapets virksomhet er å bidra til vekst på Helgeland ved å jobbe med kompetanse, nettverk, innovasjon og inkubasjon, samt tidligfase-investeringer.


Daglig leder : Bjørn Audun Risøy
Styreleder : Jens Kristian Rønning
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Nord universitet 0,72 % 75 75 000 75 000 0
Akjsebeholdning:10 397 Pålydende:1 000 Aksjekapital:10 397 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter
28349
26753
23672
23195
15479
14865
Driftsresultat
2121
1513
1704
211
1122
724
Resultat etter skatt
1668
881
1205
151
896
665
Balanseregnskap
Sum egenkapital
19231
17563
16682
15477
11076
10179
Sum egenkapital og gjeld
27235
23484
21279
18909
13077
12102
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
14
12
9
9
7
7
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
0
-
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Resultatregnskap
Driftsinntekter
14173
11984
9387
8181
7763
6862
Driftsresultat
662
806
148
222
-98
-352
Resultat etter skatt
606
759
306
308
75
40
Balanseregnskap
Sum egenkapital
9514
8908
8148
7842
7533
7458
Sum egenkapital og gjeld
11363
11351
9850
8937
8447
8524
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
7
7
5
4
5
5
Årlige statstilskudd
0
0
0
0
0
0
2007
2006
2005
2004
Resultatregnskap
Driftsinntekter
7321
7758
6334
3383
Driftsresultat
371
460
16
-965
Resultat etter skatt
470
426
81
-824
Balanseregnskap
Sum egenkapital
8217
6947
6521
5440
Sum egenkapital og gjeld
8217
7815
7153
6826
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
5
3
3
-
Årlige statstilskudd
0
-
0
-


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel 70,6% 74,8% 78,4% 81,8%
Egenkapitalrentabilitet 8,7% 5,0% 7,2% 1,0%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 5,5%


Se leverte dokumenter