Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Kunnskapsparken Helgeland AS

Forretningsadresse: Campus Helgeland, Torggata 1B
8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 1364
8602 Mo i Rana
Tlf. 75 13 77 10
Fax 75 13 77 09
Hjemmeside http://www.kunnskapsparken.com
Epost post@kph.no
Om selskapet:
Mål Hovedmål med selskapets virksomhet er å bidra til vekst på Helgeland ved å jobbe med kompetanse, nettverk, innovasjon og inkubasjon, samt tidligfase-investeringer.


Daglig leder : Bjørn Audun Risøy
Styreleder : Jens Kristian Rønning
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Nord universitet 0,72 % 75 75 000 75 000 0
Akjsebeholdning:10 397 Pålydende:1 000 Aksjekapital:10 397 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
23672
23195
15479
14865
14173
11984
Driftsresultat
1704
211
1122
724
662
806
Resultat etter skatt
1205
151
896
665
606
759
Balanseregnskap
Sum egenkapital
16682
15477
11076
10179
9514
8908
Sum egenkapital og gjeld
21279
18909
13077
12102
11363
11351
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
9
9
7
7
7
7
Årlige statstilskudd
-
-
0
-
0
0
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
9387
8181
7763
6862
7321
7758
Driftsresultat
148
222
-98
-352
371
460
Resultat etter skatt
306
308
75
40
470
426
Balanseregnskap
Sum egenkapital
8148
7842
7533
7458
8217
6947
Sum egenkapital og gjeld
9850
8937
8447
8524
8217
7815
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
5
4
5
5
5
3
Årlige statstilskudd
0
0
0
0
0
-
2005
2004
Resultatregnskap
Driftsinntekter
6334
3383
Driftsresultat
16
-965
Resultat etter skatt
81
-824
Balanseregnskap
Sum egenkapital
6521
5440
Sum egenkapital og gjeld
7153
6826
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
3
-
Årlige statstilskudd
0
-


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015 2014
Egenkapitalandel 78,4% 81,8% 84,7% 84,1%
Egenkapitalrentabilitet 7,2% 1,0% 8,1% 6,5%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 5,7%


Se leverte dokumenter