Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

KUPA AS

Forretningsadresse: Havnegata 4
9404 HARSTAD
Postadresse: Postboks 746
9487 HARSTAD
Tlf. 77 04 15 12
Fax 77 04 15 11
Hjemmeside http://www.kph.no
Epost post@kph.no
Etablert 16-12-2004
Om selskapet:
Mål Det overordnede formål for Kunnskapsparken Nord AS er å bidra til utvikling av vekstkraftige bedrifter ved å støtte personer og bedrifter i arbeidet med å utvikle forretningsideer med kommersielt potensial. Kunnskapsparken Nord AS skal være en sentral arena for etablering og utvikling av nettverk mellom næringsliv, forskningsmiljø og offentlige virksomheter. Hovedvirksomheten vil være drift av en regional industri-inkubator rettet mot utvikling av nordnorske leverandørbedrifter til petroleumssektoren, men selskapet skal også bidra til innovasjon og kompetanseutvikling over et bredere felt. Oppgavene omfatter rådgivning og tilrettelegging for bedrifter og nyetablerere, samt utleie av lokaler. Selskapet kan i realiseringen av sitt formål investere og delta i andre selskaper hvis formål sammenfaller med dette. Virksomheten skal fortrinnsvis være rettet mot Nord-Norge.


Daglig leder: Trond Slettbakk

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Roald Johansen Styreleder
Hilde Hamnes Styremedlem
Dag Julian Eilertsen Styremedlem
Hege Leiknes Styremedlem
Bente Slåtto Steien Styremedlem
Edel Storelvmo Styremedlem
Knut Vidar Larsen Styremedlem
Vidar Haukebøe Varamedlem
Anne Britt Bekken VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 0,53 % 100 100 000 100 356 356
Statoil New Energy AS 33,78 % 6 396 6 396 000 0 0
SIVA Selskapet for industrivekst SF 13,47 % 2 550 2 550 000 0 0
Troms Fylkeskommune 13,2 % 2 500 2 500 000 0 0
Total E&P Norge AS 10,93 % 2 070 2 070 000 0 0
Bergen Group ASA 5,47 % 1 035 1 035 000 0 0
Hålogaland Kraft AS 3,48 % 659 659 000 0 0
Harstad Sparebank 3,22 % 609 609 000 0 0
ProBarents AS 2,32 % 440 440 000 0 0
Harstad Kommune 1,88 % 356 356 000 0 0
Sparebanken Nord-Norge Invest AS 1,16 % 220 220 000 0 0
Harstad Tidende AS 0,58 % 110 110 000 0 0
Sør-Troms HMS Tjeneste 0,53 % 100 100 000 0 0
INKO AS 0,53 % 100 100 000 0 0
Hålogaland Ressursselskap AS 0,26 % 50 50 000 0 0
Nortura BA 0,26 % 50 50 000 0 0
Lødingen Innovasjon AS 0,13 % 25 25 000 0 0
Havnegaten EN AS 0,13 % 25 25 000 0 0
Bj. Rasch-Tellefsen AS 0,13 % 25 25 000 0 0
Gjensidige Forsikring BA 0,13 % 25 25 000 0 0
Econ Consult AS 0,13 % 25 25 000 0 0
Brødrene Norwich AS 0,13 % 25 25 000 0 0
KUPA AS 0,74 % 140 140 000 0 0
Det Norske Veritas AS 5,55 % 1 050 1 050 000 0 0
Akjsebeholdning: 18 933 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 18 933 000


Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
16797
17951
19069
18564
15765
13722
Driftsresultat
-179
271
388
-80
-703
-586
Resultat etter skatt
177
-140
465
119
-80
10
Balanseregnskap
Sum egenkapital
27485
25996
26136
25671
24030
24110
Sum egenkapital og gjeld
36230
39443
40227
36127
33992
33364
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
14
14
13
13
11
10
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
15141
14239
9572
5920
4592
2740
Driftsresultat
30
-27
122
-178
-314
1109
Resultat etter skatt
-2183
337
636
76
-159
932
Balanseregnskap
Sum egenkapital
24100
26283
25946
12309
7333
7042
Sum egenkapital og gjeld
33105
33277
31372
13507
7898
11259
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
10
10
6
-
5
-
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat etter skatt
Balanseregnskap
Sum egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015
Egenkapitalandel 75,9% 65,9%
Egenkapitalrentabilitet 0,6% -0,5%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 2 år 0,1%


Leverte dokumenter
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Revisorberetning (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Styrets årsberetning (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
19-05-2020 Generalforsamling Levert Ikke levert
11-04-2019 Generalforsamling Levert Levert
25-10-2018 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
18-04-2018 Generalforsamling Levert Levert
19-05-2017 Generalforsamling Levert Levert
23-02-2017 Ekstraordinær generalforsamling Levert Ikke levert
15-04-2016 Generalforsamling Levert Levert
26-08-2015 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
15-04-2015 Generalforsamling Levert Levert
05-05-2014 Generalforsamling Levert Levert
27-05-2013 Generalforsamling Levert Levert
19-04-2012 Generalforsamling Levert Levert
18-05-2011 Generalforsamling Levert Levert
25-03-2010 Generalforsamling Levert Levert
29-03-2009 Generalforsamling Levert Levert
02-04-2008 Generalforsamling Ikke levert Ikke levert
20-03-2007 Generalforsamling Ikke levert Ikke levert