Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Smart Innovation Norway AS

Forretningsadresse: Håkon Mellbergsvei 16
1783 HALDEN
Tlf. 90 55 02 68
Fax 94771263
Hjemmeside http://www.ncesmart.com
Epost dieter.hirdes@ncehalden.com
Etablert 05-11-2003
Om selskapet:
Mål Selskapet skal stimulere bedriftsetableringer og til vekst i mindre bedrifter i hovedsak innenfor IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) og energi ved å tilby kapital og et godt tilrettelagt fysisk, faglig og sosialt miljø. Etablerere og småbedrifter skal tilbys tilgang til kapital, service, veiledning, kompetanse og nettverk.


Daglig leder : Kjell Reidar Mydske
Styreleder : Oddmund Kroken
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Høgskolen i Østfold 0,4 % 5 5 000 50 000 45 000
Akjsebeholdning:1 264 Pålydende:1 000 Aksjekapital:1 264 000


Se leverte dokumenter