Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Blue Planet AS

Forretningsadresse: Richard Johnsens gate 4, Måltidets Hus
4021 STAVANGER
Postadresse: Postboks 8034
4068 STAVANGER
Tlf. 51874740
Fax
Hjemmeside http://www.blueplanet.no
Epost eivind.helland@blueplanet.no
Etablert 12-10-2004


Daglig leder: Eivind Helland

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Alexander Knudsen Styreleder
Bernhard Østebøvik Styremedlem
Espen Stubo Styremedlem
Anne Woie Styremedlem
Ragnar Tveterås Styremedlem
Viggo Halseth Styremedlem
Nils Viga StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Stavanger 2,56 % 1 50 000 50 000 0
Akjsebeholdning: 39 Pålydende: 50 000 Aksjekapital: 1 950 000


Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Resultatregnskap
Driftsinntekter
20305
14778
14417
9827
12672
10705
Driftsresultat
879
887
824
419
296
612
Resultat etter skatt
744
882
715
413
298
536
Balanseregnskap
Sum egenkapital
8284
7540
6658
5943
5530
5232
Sum egenkapital og gjeld
12805
13531
12371
9091
8950
8589
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
4
4
4
4
3
3
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
9222
5260
5421
2080
5009
116
Driftsresultat
854
487
592
-186
118
-1464
Resultat etter skatt
807
420
431
-111
147
-998
Balanseregnskap
Sum egenkapital
4696
3889
3469
3038
3149
3002
Sum egenkapital og gjeld
6799
5650
4811
3627
3351
3184
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
3
3
2
2
-
2
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
7084
846
Driftsresultat
3508
-424
Resultat etter skatt
2497
-316
Balanseregnskap
Sum egenkapital
4001
1504
Sum egenkapital og gjeld
5144
1787
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
2
-


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2016
Egenkapitalandel 64,7% 55,7% 53,8%
Egenkapitalrentabilitet 9,0% 11,7% 10,7%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 3 år 10,5%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2006
Revisorberetning (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2006
Styrets årsberetning (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2006


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
25-06-2020 Generalforsamling Levert Levert
27-06-2019 Generalforsamling Levert Levert
25-06-2018 Generalforsamling Levert Levert
22-06-2017 Generalforsamling Levert Levert
24-06-2016 Generalforsamling Levert Levert
08-06-2015 Generalforsamling Levert Levert
20-06-2014 Generalforsamling Levert Levert
17-06-2013 Generalforsamling Levert Levert
11-05-2012 Generalforsamling Levert Levert
14-06-2011 Generalforsamling Levert Levert
17-06-2010 Generalforsamling Levert Levert
12-06-2009 Generalforsamling Levert Levert
06-03-2009 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
18-06-2008 Generalforsamling Ikke levert Levert