Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Blue Planet AS

Forretningsadresse: Richard Johnsens gate 4, Måltidets Hus
4021 STAVANGER
Postadresse: Postboks 8034
4068 STAVANGER
Tlf. 51874740
Fax
Hjemmeside http://www.blueplanet.no
Epost eivind.helland@blueplanet.no
Etablert 12-10-2004


Daglig leder : Eivind Helland
Styreleder : Alexander Knudsen
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Stavanger 2,56 % 1 50 000 50 000 0
Akjsebeholdning:39 Pålydende:50 000 Aksjekapital:1 950 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
14778
14417
9827
12672
10705
9222
Driftsresultat
887
824
419
296
612
854
Resultat etter skatt
882
715
413
298
536
807
Balanseregnskap
Sum egenkapital
7540
6658
5943
5530
5232
4696
Sum egenkapital og gjeld
13531
12371
9091
8950
8589
6799
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
4
4
4
3
3
3
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
5260
5421
2080
5009
116
7084
Driftsresultat
487
592
-186
118
-1464
3508
Resultat etter skatt
420
431
-111
147
-998
2497
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3889
3469
3038
3149
3002
4001
Sum egenkapital og gjeld
5650
4811
3627
3351
3184
5144
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
3
2
2
-
2
2
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
846
Driftsresultat
-424
Resultat etter skatt
-316
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1504
Sum egenkapital og gjeld
1787
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015 2014
Egenkapitalandel 55,7% 53,8% 65,4% 61,8%
Egenkapitalrentabilitet 11,7% 10,7% 6,9% 5,4%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 8,7%


Se leverte dokumenter