Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Vestlandets Innovasjonsselskap AS

Forretningsadresse: Thor Møhlens gt. 51
5006 BERGEN
Tlf. 92602381
Fax
Hjemmeside https://www.visinnovasjon.no/
Epost aha@visinnovasjon.no
Etablert 22-12-2004
Om selskapet:
Mål Å forestå forvaltningen og kommersialiseringen av selskapseiernes og andre offentlige innretningers immaterielle rettigheter og ideer knyttet til forskningsresultater og forskningsprosesser. Virksomheten skal ha som formål å sikre kommersialisering, anvendelse og overføring av offentlige forskningsresultater og oppfinnelser til bredest mulig bruk og nytte i samfunnet. Selskapet skal utføre utredning, rådgivning, forvaltning og administrativ oppfølging i forbindelse med kommersialisering av forskningsresultater, samt andre aktiviteter i sammenheng med dette. Selskapet kan også forestå aktiviteter knyttet til innovasjon og prosesstøtte i forbindelse med forskningsaktivitet som ikke har nådd fasen for kommersialisering. Selskapet kan opprette og delta i andre selskaper, stiftelser eller andre samarbeidstiltak for å ivareta sitt formål. Selskapet kan etablere og helt eller delvis eie aksjer i aksjeselskaper hvor kommersialisering av forskningsresultater og innovasjon skjer. Etablering eller erverv av aksjer i selskaper med virksomhet som ikke er knyttet til kommersialisering av forskningsresultater krever forutgående godkjennelse av generalforsamlingen. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler og selge kommersialiseringstjenester og andre administrative tjenester til andre offentlige innretning enn selskapseierne, samt selge slike tjenester til private aksjeselskaper.


Daglig leder : Anne-Christine Rossow Fiksdal
Styreleder : Bjørn Østbø
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Bergen 33,43 % 113 627 113 627 8 060 848 0
Helse Bergen HF 33,43 % 113 627 113 627 1 0
Havforskningsinstituttet 14,52 % 49 338 49 338 1 0
SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF 13,56 % 46 101 46 101 1 0
Norges Handelshøyskole 1,23 % 4 189 4 189 758 595 754 406
Høgskulen på Vestlandet 3,82 % 12 991 12 991 2 352 593 2 339 602,75
Akjsebeholdning:339 873 Pålydende:1 Aksjekapital:339 873


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter
85249
93994
97762
128967
57638
47932
Driftsresultat
-12733
-3728
-4508
13195
929
-2854
Resultat etter skatt
-16564
3092
446
9926
5684
-2228
Balanseregnskap
Sum egenkapital
23396
39960
36631
41586
24110
16426
Sum egenkapital og gjeld
112758
115188
121351
100280
77911
43752
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
49
43
37
36
24
24
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
-
22380
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
-
-
-
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Resultatregnskap
Driftsinntekter
41245
35755
27485
29921
27108
29424
Driftsresultat
766
-997
-521
115
273
96
Resultat etter skatt
10178
-810
4015
-208
341
414
Balanseregnskap
Sum egenkapital
18554
8476
9286
5271
5909
5568
Sum egenkapital og gjeld
40438
26686
27768
18297
15744
18761
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
20
19
16
14
14
12
Årlige statstilskudd
20572
17000
12499
13581
20100
21271
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
-
7100
-
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
26359
17910
7700
Driftsresultat
4214
1858
657
Resultat etter skatt
3211
1366
478
Balanseregnskap
Sum egenkapital
5155
1944
578
Sum egenkapital og gjeld
18047
9901
3916
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
8
7
5
Årlige statstilskudd
20052
7941
5300
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel 20,7% 34,7% 30,2% 41,5%
Egenkapitalrentabilitet -70,8% 7,7% 1,2% 23,9%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år -9,5%


Se leverte dokumenter