Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Vestlandets Innovasjonsselskap AS

Forretningsadresse: Thor Møhlens gt. 51
5006 BERGEN
Tlf. 92602381
Fax
Hjemmeside https://www.visinnovasjon.no/
Epost aha@visinnovasjon.no
Etablert 22-12-2004
Om selskapet:
Mål Å forestå forvaltningen og kommersialiseringen av selskapseiernes og andre offentlige innretningers immaterielle rettigheter og ideer knyttet til forskningsresultater og forskningsprosesser. Virksomheten skal ha som formål å sikre kommersialisering, anvendelse og overføring av offentlige forskningsresultater og oppfinnelser til bredest mulig bruk og nytte i samfunnet. Selskapet skal utføre utredning, rådgivning, forvaltning og administrativ oppfølging i forbindelse med kommersialisering av forskningsresultater, samt andre aktiviteter i sammenheng med dette. Selskapet kan også forestå aktiviteter knyttet til innovasjon og prosesstøtte i forbindelse med forskningsaktivitet som ikke har nådd fasen for kommersialisering. Selskapet kan opprette og delta i andre selskaper, stiftelser eller andre samarbeidstiltak for å ivareta sitt formål. Selskapet kan etablere og helt eller delvis eie aksjer i aksjeselskaper hvor kommersialisering av forskningsresultater og innovasjon skjer. Etablering eller erverv av aksjer i selskaper med virksomhet som ikke er knyttet til kommersialisering av forskningsresultater krever forutgående godkjennelse av generalforsamlingen. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler og selge kommersialiseringstjenester og andre administrative tjenester til andre offentlige innretning enn selskapseierne, samt selge slike tjenester til private aksjeselskaper.


Daglig leder : Anders Haugland
Styreleder : Bjørn Østbø
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Bergen 33,43 % 46 061 46 061 1 040 065 994 004
Helse Bergen HF 33,43 % 46 061 46 061 1 040 065 994 004
Havforskningsinstituttet 14,52 % 20 000 20 000 20 000 0
Høgskulen på Vestlandet 3,82 % 5 266 5 266 1 549 889 1 544 623,12
SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF 13,56 % 18 688 18 688 5 500 252 5 481 564,16
Norges Handelshøyskole 1,23 % 1 698 1 698 499 755 497 857,36
Akjsebeholdning:137 774 Pålydende:1 Aksjekapital:137 774


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
97762
128967
57638
47932
41245
35755
Driftsresultat
-4508
13195
929
-2854
766
-997
Resultat etter skatt
446
9926
5684
-2228
10178
-810
Balanseregnskap
Sum egenkapital
36631
41586
24110
16426
18554
8476
Sum egenkapital og gjeld
121351
100280
77911
43752
40438
26686
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
37
36
24
24
20
19
Årlige statstilskudd
-
-
-
22380
20572
17000
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
27485
29921
27108
29424
26359
17910
Driftsresultat
-521
115
273
96
4214
1858
Resultat etter skatt
4015
-208
341
414
3211
1366
Balanseregnskap
Sum egenkapital
9286
5271
5909
5568
5155
1944
Sum egenkapital og gjeld
27768
18297
15744
18761
18047
9901
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
16
14
14
12
8
7
Årlige statstilskudd
12499
13581
20100
21271
20052
7941
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
7100
-
-
-
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
7700
Driftsresultat
657
Resultat etter skatt
478
Balanseregnskap
Sum egenkapital
578
Sum egenkapital og gjeld
3916
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
5
Årlige statstilskudd
5300
Oppdrag fra statlig virksomhet
-


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015 2014
Egenkapitalandel 30,2% 41,5% 30,9% 37,5%
Egenkapitalrentabilitet 1,2% 23,9% 23,6% -13,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 8,8%


Se leverte dokumenter