Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Vestlandets Innovasjonsselskap AS

Forretningsadresse: Thor Møhlens gt. 51
5006 BERGEN
Tlf. 92602381
Fax
Hjemmeside https://www.visinnovasjon.no/
Epost aha@visinnovasjon.no
Etablert 22-12-2004
Om selskapet:
Mål Å forestå forvaltningen og kommersialiseringen av selskapseiernes og andre offentlige innretningers immaterielle rettigheter og ideer knyttet til forskningsresultater og forskningsprosesser. Virksomheten skal ha som formål å sikre kommersialisering, anvendelse og overføring av offentlige forskningsresultater og oppfinnelser til bredest mulig bruk og nytte i samfunnet. Selskapet skal utføre utredning, rådgivning, forvaltning og administrativ oppfølging i forbindelse med kommersialisering av forskningsresultater, samt andre aktiviteter i sammenheng med dette. Selskapet kan også forestå aktiviteter knyttet til innovasjon og prosesstøtte i forbindelse med forskningsaktivitet som ikke har nådd fasen for kommersialisering. Selskapet kan opprette og delta i andre selskaper, stiftelser eller andre samarbeidstiltak for å ivareta sitt formål. Selskapet kan etablere og helt eller delvis eie aksjer i aksjeselskaper hvor kommersialisering av forskningsresultater og innovasjon skjer. Etablering eller erverv av aksjer i selskaper med virksomhet som ikke er knyttet til kommersialisering av forskningsresultater krever forutgående godkjennelse av generalforsamlingen. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler og selge kommersialiseringstjenester og andre administrative tjenester til andre offentlige innretning enn selskapseierne, samt selge slike tjenester til private aksjeselskaper.


Daglig leder : Anders Haugland
Styreleder : Bjørn Østbø
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Bergen 33,43 % 46 061 46 061 1 040 065 994 004
Helse Bergen HF 33,43 % 46 061 46 061 1 040 065 994 004
Havforskningsinstituttet 14,52 % 20 000 20 000 20 000 0
Høgskulen på Vestlandet 3,82 % 5 266 5 266 1 549 889 1 544 623,12
SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF 13,56 % 18 688 18 688 5 500 252 5 481 564,16
Norges Handelshøyskole 1,23 % 1 698 1 698 500 000 497 857,36
Akjsebeholdning:137 774 Pålydende:1 Aksjekapital:137 774


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Resultatregnskap
Driftsinntekter
93994
97762
128967
57638
47932
41245
Driftsresultat
-3728
-4508
13195
929
-2854
766
Resultat etter skatt
3092
446
9926
5684
-2228
10178
Balanseregnskap
Sum egenkapital
39960
36631
41586
24110
16426
18554
Sum egenkapital og gjeld
115188
121351
100280
77911
43752
40438
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
43
37
36
24
24
20
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
22380
20572
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
-
-
-
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
35755
27485
29921
27108
29424
26359
Driftsresultat
-997
-521
115
273
96
4214
Resultat etter skatt
-810
4015
-208
341
414
3211
Balanseregnskap
Sum egenkapital
8476
9286
5271
5909
5568
5155
Sum egenkapital og gjeld
26686
27768
18297
15744
18761
18047
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
19
16
14
14
12
8
Årlige statstilskudd
17000
12499
13581
20100
21271
20052
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
7100
-
-
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
17910
7700
Driftsresultat
1858
657
Resultat etter skatt
1366
478
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1944
578
Sum egenkapital og gjeld
9901
3916
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
7
5
Årlige statstilskudd
7941
5300
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel 34,7% 30,2% 41,5% 30,9%
Egenkapitalrentabilitet 7,7% 1,2% 23,9% 23,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 14,1%


Se leverte dokumenter