Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Universitetet i Bergen Eiendom AS

Forretningsadresse: Allegaten 36
5007 BERGEN
Postadresse: Postboks 7800
5020 BERGEN
Tlf. 55 58 49 09
Fax 55 58 49 30
Hjemmeside
Epost martha.skauge@eia.uib.no
Etablert 04-01-2001
Om selskapet:
Mål Selskapets virksomhet er på ikke ervervsmessig grunnlag å eie og stille til disposisjon for Universitetet i Bergen fast eiendom til bruk for forskning og undervisning og dertil knyttede funksjoner.


Daglig leder: Simen Sætersdal

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Astrid Louise Grasdal Styreleder
Kjell Bernstrøm Styremedlem
Even Berge StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Bergen 100 % 400 400 000 400 000 0
Akjsebeholdning: 400 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 400 000


Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Resultatregnskap
Driftsinntekter
18719
18092
17408
23811
18444
21895
Driftsresultat
4961
4875
5632
5391
5847
6554
Resultat etter skatt
0
0
0
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1192
1192
1192
1192
1192
1192
Sum egenkapital og gjeld
173764
183359
156002
160991
151624
162294
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
0
0
0
0
0
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
-
-
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
21069
20607
17630
16875
16424
16543
Driftsresultat
8047
7435
7290
6934
7056
10040
Resultat etter skatt
0
0
0
0
0
3173
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1192
1192
1192
1192
1192
14390
Sum egenkapital og gjeld
173432
184470
167841
179475
147155
167826
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
0
0
0
0
0
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
0
-
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
16355
17676
21696
20400
19771
8552
Driftsresultat
9980
10980
15013
12601
14728
5355
Resultat etter skatt
-664
2885
6466
1304
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
11217
11881
8996
2530
1225
1225
Sum egenkapital og gjeld
148469
153862
160258
165140
171278
251623
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
0
0
0
0
0
Årlige statstilskudd
0
0
0
0
0
0
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat etter skatt
Balanseregnskap
Sum egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
Årlige statstilskudd


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel 0,7% 0,7% 0,8% 0,7%
Egenkapitalrentabilitet 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 0,0%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Revisorberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Styrets årsberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Økonomidata etter mal (Excel)
2005


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
15-05-2020 Generalforsamling Ikke levert Ikke levert
16-05-2019 Generalforsamling Levert Levert
14-05-2018 Generalforsamling Levert Levert
24-05-2017 Generalforsamling Levert Levert
23-05-2016 Generalforsamling Levert Levert
29-05-2015 Generalforsamling Levert Levert
22-05-2014 Generalforsamling Ikke levert Levert
31-05-2013 Generalforsamling Levert Levert
01-06-2012 Generalforsamling Ikke levert Levert
27-05-2011 Generalforsamling Levert Levert
21-10-2010 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
21-05-2010 Generalforsamling Levert Levert
29-05-2009 Generalforsamling Levert Levert
24-10-2008 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert
29-05-2008 Generalforsamling Ikke levert Levert
08-06-2007 Generalforsamling Ikke levert Levert