Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Universitetet i Bergen Eiendom AS

Forretningsadresse: Allegaten 36
5007 BERGEN
Postadresse: Postboks 7800
5020 BERGEN
Tlf. 55 58 49 09
Fax 55 58 49 30
Hjemmeside
Epost martha.skauge@eia.uib.no
Etablert 04-01-2001
Om selskapet:
Mål Selskapets virksomhet er på ikke ervervsmessig grunnlag å eie og stille til disposisjon for Universitetet i Bergen fast eiendom til bruk for forskning og undervisning og dertil knyttede funksjoner.


Daglig leder : Simen Sætersdal
Styreleder : Astrid Louise Grasdal
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Bergen 100 % 400 400 000 400 000 0
Akjsebeholdning:400 Pålydende:1 000 Aksjekapital:400 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
18092
17408
23811
18444
21895
21069
Driftsresultat
4875
5632
5391
5847
6554
8047
Resultat etter skatt
0
0
0
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1192
1192
1192
1192
1192
1192
Sum egenkapital og gjeld
183359
156002
160991
151624
162294
173432
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
0
0
0
0
0
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
20607
17630
16875
16424
16543
16355
Driftsresultat
7435
7290
6934
7056
10040
9980
Resultat etter skatt
0
0
0
0
3173
-664
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1192
1192
1192
1192
14390
11217
Sum egenkapital og gjeld
184470
167841
179475
147155
167826
148469
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
0
0
0
0
0
Årlige statstilskudd
-
-
-
0
-
0
2005
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
17676
21696
20400
19771
8552
Driftsresultat
10980
15013
12601
14728
5355
Resultat etter skatt
2885
6466
1304
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
11881
8996
2530
1225
1225
Sum egenkapital og gjeld
153862
160258
165140
171278
251623
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
0
0
0
0
Årlige statstilskudd
0
0
0
0
0


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015 2014
Egenkapitalandel 0,7% 0,8% 0,7% 0,8%
Egenkapitalrentabilitet 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 0,0%


Se leverte dokumenter