Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Sem Gjestegård A/S

Forretningsadresse: Semsv 164/166
1384 ASKER
Tlf. 66 78 54 00
Fax 66 90 02 52
Hjemmeside http://www.semgjestegard.no/
Epost adm@semgjestegard.no
Etablert 05-07-1995
Om selskapet:
Mål Sem Gjestegård AS har til formål å leie, drive og videreutvikle Sem Gjestegård til et kurs- og konferansesenter samt annen virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette.


Daglig leder: Marith Loen

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Einride Berg Styreleder
Hege Elisabeth Thømt Styremedlem
Lars Atle Holm Styremedlem
Kjersti Sørlie Rimer Varamedlem
Hans Christian Sundby VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 100 % 300 3 000 000 3 000 000 0
Akjsebeholdning: 300 Pålydende: 10 000 Aksjekapital: 3 000 000


Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
17011
17232
17257
18824
20182
19524
Driftsresultat
385
8038
-1548
-284
235
-340
Resultat etter skatt
391
2
-1548
-266
215
-252
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1760
1368
1366
2918
3185
2969
Sum egenkapital og gjeld
6202
7361
7512
7536
7761
7863
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
18
20
21
20
21
20
Oppdrag fra statlig virksomhet
7000
7555
8203
7000
7000
7505
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
20431
20335
18276
21822
22083
19915
Driftsresultat
-219
-650
-1721
-1128
297
73
Resultat etter skatt
-123
-565
-1611
-843
461
193
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3221
3345
3911
5522
6366
5905
Sum egenkapital og gjeld
8737
8240
7431
9074
10628
9559
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
20
21
21
23
21
23
Oppdrag fra statlig virksomhet
6510
-
-
-
-
-
2005
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
17704
17379
-
-
-
Driftsresultat
-570
-1047
0
0
0
Resultat etter skatt
-515
-1012
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
5712
6227
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
9941
8249
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
19
19
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015
Egenkapitalandel 28,4% 18,6% 18,2%
Egenkapitalrentabilitet 22,2% 0,1% -113,3%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 3 år -30,3%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Revisorberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Styrets årsberetning (PDF)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Økonomidata etter mal (Excel)
2005


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
22-05-2019 Generalforsamling Levert Levert
25-05-2018 Generalforsamling Levert Levert
09-06-2017 Generalforsamling Levert Levert
10-10-2016 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
02-06-2016 Generalforsamling Levert Levert
02-06-2015 Generalforsamling Levert Levert
22-05-2014 Generalforsamling Levert Levert
12-06-2013 Generalforsamling Levert Levert
07-06-2012 Generalforsamling Levert Levert
31-05-2011 Generalforsamling Levert Levert
19-05-2010 Generalforsamling Levert Levert
29-05-2009 Generalforsamling Levert Levert
16-05-2008 Generalforsamling Ikke levert Levert
16-05-2007 Generalforsamling Ikke levert Levert
19-01-2007 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert