Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Norsk medisinsk syklotronsenter AS

Forretningsadresse:
Postadresse: 4950 Nydalen
0424 OSLO
Tlf. 93 04 78 13
Fax
Hjemmeside http://www.petsenteret.no/index.htm
Epost thor.audun.saga@petsenteret.no
Etablert 01-12-2003
Om selskapet:
Mål Produksjon og utvikling knyttet til radiofarmika for medisinsk og forsknings messig bruk.


Daglig leder : Thor Audun Saga
Styreleder : Ingar Pettersen
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Oslo 20 % 100 100 000 400 000 300 000
Ullevål universitetssykehus HF 10 % 50 50 000 200 000 150 000
Akershus universitetssykehus HF 10 % 50 50 000 200 000 150 000
Rikshospitalet - Radiumhospital HF 60 % 300 300 000 1 200 000 900 000
Akjsebeholdning:500 Pålydende:1 000 Aksjekapital:500 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter
80531
57190
57588
47444
31473
30040
Driftsresultat
3235
-3089
1062
2445
2804
451
Resultat etter skatt
2210
-2652
659
1641
2512
-50
Balanseregnskap
Sum egenkapital
26450
24240
26892
26233
24591
22079
Sum egenkapital og gjeld
51380
51032
60295
62964
63960
68678
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
32
28
22
17
14
14
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Resultatregnskap
Driftsinntekter
30797
29828
26746
27794
27951
26747
Driftsresultat
1889
1524
1056
5217
8805
8561
Resultat etter skatt
1007
348
-272
3769
7127
6702
Balanseregnskap
Sum egenkapital
22129
21121
20773
21045
17275
10148
Sum egenkapital og gjeld
79612
90125
103538
116452
125771
117909
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
12
11
8
8
5
5
2007
2006
2005
2004
Resultatregnskap
Driftsinntekter
20234
5391
870
0
Driftsresultat
4556
90
-639
-1018
Resultat etter skatt
2912
0
-485
-976
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3445
533
533
1018
Sum egenkapital og gjeld
124141
137590
100476
29168
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
4
2
1
-


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel 51,5% 47,5% 44,6% 41,7%
Egenkapitalrentabilitet 8,4% -10,9% 2,5% 6,3%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 1,5%


Se leverte dokumenter